Anslaget, som regeringen tar beslut om i dag, går till ett treårigt projekt som ska genomföras av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och Forum för levande historia.

SKMA ansvarar för utbildningsprogram för eleverna och researrangemang, medan Forum för levande historia svarar för stödmaterial till skolorna inför resorna. Forum för levande historia ska också utbilda berörda lärare och rektorer.

Resan ska ses som en del av en längre tids undervisning, och något man följer upp när man kommer hem, säger Alice Bah Kuhnke.

Liknande satsningar har gjorts tidigare, men enligt Bah Kuhnke avsätts nu mer medel.

Vi vet att det finns unga elever i dag som tyvärr inte får göra en hågkomstresa trots att de vill.

Alice Bah Kuhnke besökte själv koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau i södra Polen som tonåring.

Det påverkade mig djupt och bidrog till att jag är den jag är i dag, säger hon.