Det är många som får en sämre vardag när de går miste om bostadstillägget. De kan inte vara ute i samhället och gå på bio eller teater därför att de går miste om bostadstillägget helt i onödan, säger Christina Tallberg, ordförande för pensionärsorganisationen PRO, till TT.

Under 2016 var enligt Riksrevisionen 129 000 ålderspensionärer och omkring 40 000 personer med sjuk- eller aktivitetsersättning berättigade till bostadstillägg, men fick inte det.

Fler kvinnor än män

Ungefär dubbelt så många kvinnor som män gick miste om tillägget, trots att de hade rätt till det.

Det här problemet har varit känt länge. En del vet inte om att de kan få bostadstillägg. Andra tror felaktigt att det är ett bidrag och säger att ”jag vill inte leva på bidrag”, säger Christina Tallberg.

I genomsnitt gick dessa personer miste om 1 300 kronor i månaden. Bostadstillägget kostade staten 12,7 miljarder kronor under 2016. Om alla som hade rätt till tillägget också fick det skulle kostnaden öka med omkring 3 miljarder kronor, enligt Riksrevisionen.

En del som bor i villa eller bostadsrätt tror att de inte har rätt till bostadstillägg. Men det har de, säger Christina Tallberg.

För en del personer som saknar bostadstillägg trots att de har rätt till det blir följden att de isolerar sig.

De drar sig undan, de vill inte erkänna för sina vänner att de inte har råd att följa med på bio eller teater, de stannar hellre hemma.

Kritik mot lång väntan

Christina Tallberg är också kritisk mot de långa handläggningstiderna hos Pensionsmyndigheten som administrerar bostadstillägget.

Det kan ta upp till 25 veckor att handlägga en ansökan om bostadstillägg. Det är lång tid för den som har ont om pengar, säger hon.

Linda Nygren, specialist på Pensionsmyndigheten, medger att handläggningstiderna är långa:

Ofta är orsaken att ansökan är ifylld på fel sätt. Det bästa är att ansöka på Pensionsmyndighetens hemsida. Nu har vi också gjort det enklare för anhöriga att göra ansökan.