Handelskommissionär Cecilia Malmström lade fram två utkast till förhandlingsmandat när hon presenterade sina planer på fredagen. Det ena rör borttagandet av tullar på industriprodukter, det andra handlar om ömsesidiga godkännanden av produkter.

Allt har sitt ursprung i de samtal som EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker hade med USA:s president Donald Trump i Washington i somras för att mäkla fred i det då allt mer tilltagande handelskriget över Atlanten.

Inte jordbruk

Tanken är nu att snabbt och enkelt kunna ta bort en mängd av de tullar som framför allt Trump högljutt gnällt över.

Förslagen i dag täcker alla industrisektorer, inklusive fiskeprodukter och fordon. Att få bort tarifferna kan få viktig betydelse för både konsumenter och företag på båda sidorna. Det skulle särskilt gynna småföretag, säger Malmström.

Som väntat ingår dock inte några jordbruksprodukter i förhandlingarna, trots att USA gärna vill det. Såväl regeringar som jordbrukare och konsumenter i en rad EU-länder är minst sagt skeptiska till tanken på att underlätta ytterligare för import av jordbruksprodukter från USA.

Det området ligger helt utanför, liksom många andra områden där vi vet att det skulle bli svårt att nå enighet, förklarar Malmström.

Hot om biltullar

Under Barack Obamas tid som president förhandlade USA och EU långt och länge om det omfattande handelsavtalet TTIP. Det som nu inleds är dock långt ifrån det.

Vi föreslår inte någon nystart för att förhandla om ett bredare frihandelsavtal med USA, betonar Malmström.

Ovan allt lurar samtidigt mörka moln – i form av de eventuella strafftullar på EU-bilar som president Trump fortfarande inte uteslutit.

Om det skulle hända har vi kommit långt i förberedelserna av motåtgärder och det har vi gjort helt klart för amerikanerna, säger Malmström.

Utkasten går nu vidare för godkännande från EU:s medlemsländer innan förhandlingarna kan komma igång.