Den som har dragit på sig så stora skulder att det blivit omöjligt att betala kan ansöka om att få skuldsanering.

Lagen infördes första gången 1994 som en följd av att många svenska hushåll hamnat under isen i samband med den ekonomiska krisen i början av 90-talet. Det visade sig dock vara mycket svårt att få skuldsanering med dåvarande regler och från novemer 2016 började en ny lag om skuldsanering att gälla.

Syftet med den nya lagen är att det ska bli lättare att få hjälp.

Det har lett till att allt fler ansöker om hjälp och därmed har också köerna ökat. Det är Kronofogden som handlägger skuldsaneringsärenden och just nu är väntetiden fyra och en halv månad – och det är bara väntetiden innan handläggning av ärendet startar.

Ökningen märks i hela i Sverige men störst ökning av antalet ansökningar finns i Östergötland, Värmland och Kronoberg.

Med den nya lagen blev det bland annat enklare att göra själva ansökan – den går att göra via webben. Myndigheten kräver heller inte lika många uppgifter som tidigare. Dessutom gör Kronofogden en större del av det svåra jobbet. Numera sköts fördelningen av pengarna till fordringsägarna av myndigheten – det jobbet låg tidigare på den enskilde.

Den som beviljas skuldsanering tvingas leva på ett förbehållsbelopp – det som brukar kallas existensminimum. För en ensamstående är detta belopp 4 814 kronor per månad.

Alla inkomster över detta belopp samlas in av Kronofogden. Oftast gäller dessa villkor i fem år och belöningen för den enskilde är att när de fem åren gått så är också skulderna borta.

Den kraftiga ökningen av ansökningar har lett till att Kronofogden beviljats extra pengar av staten. Under åren 2017–2019 får myndigheten 20 miljoner kronor extra per år för att kunna öka takten i handläggningen.

I Östergötland ansökte 462 personer om skuldsanering år 2015. Efter att den nya lagen trätt i kraft så mer än fördubblades antalet. År 2017 ansökte 970 personer om skuldsanering.

Tempot hos myndigheten har dock inte ökat i samma takt. År 2015 fanns 1 019 pågående skuldsaneringsärenden i Östergötland. År 2017 hade antalet östgötar i skuldsanering ökat till 1 364.

Myndigheten påpekar också att det råder högkonjunktur just nu och om – eller när – vindarna vänder så väntar sannolikt ännu fler ansökningar.