Det blev ett knöligt valresultat 2014 för dem som skulle försöka skapa en styrande majoritet. Den gamla borgerliga Alliansen fick inte tillräckligt med röster för att fortsätta regera kommunen.

Socialdemokraterna som fick nästan en fjärdedel av alla röster började förhandla för att skaffa sig en majoritet. De valde inte att prata ihop sig med Vänsterpartiet, som väntade sig en invit, utan i stället med Folkpartiet och Miljöpartiet. Så skapades majoriteten "Koalition för Linköping".

Men knappt hade de hunnit samla ihop sig innan toppnamnet Rebecka Gabrielsson (FP) gav upp. Hon lämnade posten som blivande kommunalråd redan före första presskonferensen. Orsaken uppgavs vara att hon försatt sig i en situation där hon riskerade utpressning av kriminella grupperingar.

Nu blev det i stället Karin Granbom Ellison som blev kommunalråd för Folkpartiet.

Även den som ledde hela Koalition för Linköping hade lyfts fram av väljarna genom personkryss. Lena Micko fick hela 2 530 kryss på valsedeln. (S) var det största partiet och därför fick Lena Micko maktpositionen som kommunstyrelsens ordförande.

Sen gick det bara ett halvår innan även hon försvann. Hon fick jobbet som ordförande för Sveriges kommuner och landsting (SKL) i mars 2015. Kristina Edlund (med bara 217 personröster) blev hennes ersättare i kommunpolitiken.

Bara ett halvår efter valet hade därför två av de profiler som väljarna uppenbarligen velat se vid makten försvunnit.

Kristina Edlund fick sin ersättare  som kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor i Elias Aguirre (S).

I juni 2015 var det dags igen. Då meddelade Miljöpartiets Evelina Alsén sin avgång. Också hon var flitigt kryssad av väljarna men angav privata skäl när hon lämnade sin post. Birgitta Rydhagen blev hennes efterträdare på kommunalrådsposten och som ordförande i kultur- och fritidsnämnden tillträdde Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP)

I augusti meddelade en annan mycket personkryssad kandidat Eva Lindh (S) med 694 röster, att hon tänkte lämna uppdragen som kommunalråd och äldrenämndens ordförande för att vikariera på Östgötabänken i riksdagen vid Johan Löfstrands föräldraledighet. Direkt efter det vikariatet hoppade hon in för Teresa Carvalho i Norrköping. Mikael Sanfridsson (S) blev hennes ersättare.

Ungefär samtidigt meddelade KD:s Andreas Ardenfors att hans tid som kommunalråd i Linköping var över. Han skulle i stället bli verksamhetsledare för Sveriges 480 pingstförsamlingar. Sara Skyttedal, tidigare KDU-ledare, värvades som hans efterträdare och efter viss turbulens, när partiets valberedning lanserade Petra Hellsing som en alternativ kandidat, valdes ändå Skyttedal.

Och just nu? Karin Granbom Ellison (L) är tjänstledig på halvtid och ersätts då av Christer Mård. Och Eva Lindh (S) har bestämt sig för att inte återvända till kommunpolitiken: i februari 2017 påbörjar hon sitt tredje vikariat i riksdagen. För övrigt rapporteras inga nya, väntade förändringar i stadshuskorridorerna. Just nu.