Det var SPF Brukspensionärerna som på månadsmötet engagerat skådespelaren Kaj Lärka från Norrköping.
I ungefär 35 minuter varvade han sång och musik till dragspel med roliga historier. Även om han verkar i Östergötland så är han från Västergötland och det föranledde honom att mestadels dra västgötahistorer.
Kaj Lärka spelade bland annat Evert Taubes "Inbjudan till Bohuslän", ett valspotpurri och sjöng visan "Hårväxtmedlet."
- Den lärde jag mig av den fine skådespelaren John Harrysson. Han, sonen Peter och jag uppträdde tillsammans i Norrköping för två år sedan och det var första gången jag hörde visan. Sedan tog jag upp den på min repertoar, sa Kaj Lärka.

<span class="mr">Kämpar vidare
</span>Bengt Kindgren rapporterade om den kamp som Brukspensionärerna för tillsammans med PRO för att rädda hobbyn på Högby. Motståndare är Finspångs kommun i form av socialnämnden och socialförvaltningen.
- Vi kämpar vidare. Än har vi inte gett upp, förklarade Bengt Kindgren.
En ny medlem kunde Brukspensionärerna ta emot. Det var Bengt Lindberg, Lotorp,