Inflationen sjönk något i december jämfört med månaden före. Prisuppgången på årsbasis låg i december på 1,9 procent, enligt måttet KPIF, som är rensat för ränteförändringar. I november var motsvarande siffra 2,0 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Det var i linje med ekonomernas prognos, enligt Reuters enkät Men det var något lägre än Riksbankens senaste prognos från december.

En enskild månads utfall ska man inte dra för stora växlar på. Men vi står inför intressanta månader framöver, säger Andreas Wallström, chefsanalytiker på Nordea.

Han syftar på att Nordeas prognos, som är i linje med expertmyndigheten Konjunkturinstitutets (KI), avviker från Riksbankens.

Riksbanken har en syn att inflationen gradvis kommer att stiga härifrån. Vår prognos är att inflationen kommer att falla. Vi gör en annan bedömning av hur den starka svenska ekonomin kommer att påverka den underliggande inflationen.

Om Riksbanken vid sitt februarimöte skulle sänka sin prognos ger det en signal om en, på marginalen, mer expansiv penningpolitik än vad som ligger i korten just nu.

Inflationen enligt KPI låg i december på 1,7 procent, ner från 1,9 procent i november. Matpriserna blev lite högre än vad både Nordeas och Swedbanks analytiker hade räknat med, medan utrikes resor kom in något lägre. Tjänstepriserna föll tillbaka.