Orsaken till förslaget om rökförbud är flera. Bland annat påtalas de hälsomässiga riskfaktorerna och arbetsmiljön för de anställda som utsätts för passiv rökning.

– Man kan inte tvinga folk att sluta röka, det är helt fel. Jag tror det kommer bli mycket oroligheter på anstalterna. När en intern har funnit sig i att inte få röka så kommer nya interner och så är karusellen igång igen, säger Lizylotte Hrehorczuk, verksamhetsansvarig på KRIS, kriminellas revansch i samhället.

Kriminalvården uppskattar att mer än hälften av de intagna på anstalterna eller i häktet röker dagligen. Ett av argumentet för förbudet är att administrationen och övervakningen av rökningen tar mycket tid från personalen.

– Jag tror att det fungerar bra så länge man har en viss rutin med vissa tider då folk får röka, hur svårt ska det vara egentligen? De kan väl ha en rökruta, personalen följer ju inte efter internerna var de än går. Det är inte ett tillräckligt argument.

Kriminalvården anser även att rökförbudet är viktigt ur ett "hälsofrämjande perspektiv". Lizylotte Hrehorczuk kan inte se någonting positivt med förslaget.

– Jag är väldigt emot det här. För några år sedan skulle de intagna inte få gymma och nu ska de inte få röka. Samhället börjar mer och mer likna en smygdiktatur. De intagna har fått ett straff och nu anser man alltså att de ska få ett straff till. Internerna är redan frihetsberövade, det är tufft i sig, säger Lizylotte Hrehorczuk.

– Förslaget kanske är positivt för de anställda men definitivt inte för internerna.