Artikelbild

| Om allt går bra och utan överklaganden, kan vårt nya seniorboende stå klart i slutet av år 2010, tror Alf Gustafsson i styrelsen för Krokeks nya seniorboende.