I takt med stigande ålder hade Jonas Gardell börjat irritera sig på att han slentrianmässigt svarade "ja" på frågan om han trodde på gud. Som om den som frågade var överens med honom om vad eller vem gud är.
Gardell bestämde sig för att gå till botten med Bibeln. Han plöjde gamla testamentet - noga och metodiskt. Resultatet blev den 380-sidor tjocka och kritikerrosade faktaboken "Om gud".

<b>Motstridiga gudsbilder</b>
Ingen människa, oavsett religion, har samma gudsbild, menar Jonas Gardell. Ingens sökande är heller den andres likt. Boken är ett seriöst försök att beskriva hur de olika gudsbilderna vuxit fram under tusentals år och hos en mängd olika folk och kulturer i främre orienten. Gudsbilder som oftast säger emot och upphäver varandra.
- Och det är då, just när jag inte får ihop det som jag börjar få ihop det.
- Men vi måste välja gud. Vi kan inte välja folkmordens och förintelsens gud när det passar, för att sedan välja kärlekens gud, säger han strängt.
- Det är dags att myndigförklara människor. Men i det ligger också ett stort ansvar. Du och jag inte har rätt att vara andligen lata, att handla vårdslöst med vårat enda liv. Att söka efter gud är att söka efter sig själv.

<b>Stärkt tro</b>
Gardell ler. Hans sökande har burit frukt. Hans tro har stärkts, och kunskapen om gamla testamentet fördjupats. I dag kan ingen "slå honom i huvudet" genom att hänvisa till Bibeln, säger han och syftar på de som försökt hindra honom från att ta emot nattvarden - bara för att han är homosexuell. Påläst upp till tänderna rör han sig avspänt mellan Moseböckerna och korintbreven.

<b> Och även om han själv aldrig känt sig ifrågasatt av gud för sin homosexualitet, blir han naturligtvis illa berörd av dumma människor. Han tycker synd om de som inte kommit så långt i sitt andliga sökande, utan "står på ruta ett och skriker". Gardell hänvisar till Jesus som uppmanar människan att inte förakta sina minsta av bröder.</b>
- De som överröstar guds viskning - begår en stor synd.
Gardell är övertygad om att gud inte intresserar sig för homosexualitet. Att han har en helt annan prioritetslista.
- Och skulle han inte ha det kan jag förse honom med en, tillägger Gardell snabbt.