Ekonomi Inflationsförväntningarna bland aktörer på penningmarknaden har inte förändrats den senaste månaden. Det visar analysföretaget TNS Sifo Prosperas enkät.

De tillfrågade räknar fortsatt med en inflation (KPI) på 2,0 procent på ett års sikt, 2,1 procent på två års sikt och 2,0 procent på fem års sikt.

Riksbankens reporänta väntas i genomsnitt ligga på minus 0,5 procent om tre månader, minus 0,2 procent om tolv månader, 0,4 procent om 24 månader och 1,6 procent om 60 månader.

Det innebär en viss justering. I januari trodde man på en ränta på 0,6 procent om 24 månader och 1,7 procent om 60 månader.