Ekonomi Hushållens konsumtion minskade med 0,5 procent i december jämfört med månaden före, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Jämfört med motsvarande månad 2016 steg konsumtionen med 2,5 procent i december.

I november ökade hushållens konsumtion med 2,1 procent jämfört med motsvarande månad året före, enligt reviderad statistik.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.