Historia När en åker plöjdes på 1930-talet i trakten kring Vederslöv, utanför Växjö, hittades en ring från 1600-talet som sedan förblev i en familjs ägo. För en tid sedan lämnades den in till länsstyrelsen av en släkting, som nu ska få hittelön, rapporterar Smålandsposten.

Länsstyrelsen vände sig till Riksantikvarieämbetet för en bedömning av fyndet och enligt kulturarvsmyndigheten rör det sig om en förgylld sigillring av kopparlegering, som har en inskription i en vapensköld och är i gott skick.

Experter som försökt sätta ett pris på ringen kom fram till att den ur "kulturhistoriskt och vetenskapligt perspektiv är ovärderlig" – och att man därför måste basera hittelönen på ringens ekonomiska värde.

Det bedöms vara runt 2 500 kronor, vilket gör att mannens hittelön slås fast till 300 kronor.

Beslutet kan överklagas.