I juni förra året begärde en boende vid väg 1170 mellan Jursla och Ringstadmo att hastighetsgränsen på vägen ska sänkas. Personen tycker att bilisterna kör alldeles för fort på vägen. I skrivelsen till länsstyrelsen menar personen också att eftersom ett 20-tal hus har byggts i området så kommer fler barnfamiljer flytta in. Barnen utsätts då för fara när vägen trafikeras av tunga fordon med förare som dessutom inte tar hänsyn till hastighetsbegränsningarna, enligt den boende.

I skrivelsen till länsstyrelsen föreslår personen att vägkameror sätts upp för att slippa problemet med fortkörningar och att tunga fordon borde förbjudas. ”Hastigheten är helt sjuk, den varierar hit och dit med fortkörning av bilister som inte vet vad hastighet är” går att läsa i skrivelsen. Personen tycker även att de som inte har något ärende på vägen lika gärna kan åka väg nummer 51 i stället för att trängas på Kvillingevägen. Personen menar att bilisterna kör på vägen för att spara in fem minuter och att de vid minsta felaktiga gir kan orsaka en olycka då husen ligger tätt intill vägen.

Länsstyrelsen avslog begäran. Detta eftersom de anser att det inte fanns några dolda förhållanden längs Kvillingevägen och att förarna har god sikt. Länsstyrelsen menar också att det inte finns några vägtekniska skäl som motiverar ett förbud mot tung trafik. Kvillingevägen har bärighet klass ett och har alltså inga problem att bära för tunga fordon, enligt länsstyrelsen. Att förbjuda tunga fordon skulle på så sätt strida mot väglagen då allmänna vägar ska vara öppna för trafik utan att begränsas till vissa fordon. Enligt beslutet skiljer sig inte vägen från andra liknande vägar och länsstyrelsen menar att husen längs med vägen är väl synliga för trafikanterna.

Den boende vid vägen överklagade länsstyrelsens beslut till Transportstyrelsen. I skrivelsen menar personen att länsstyrelsens resonemang är ”helt förkastligt” eftersom det enligt personen kommer befinna sig mycket barn i området när alla husbyggen har blivit färdigställda. Personen skriver också att vägen för ett par år sedan var avstängd för tung trafik och menar att det motiverar ett nytt förbud.

Även Transportsstyrelsen avslår nu överklagan av samma anledning som länsstyrelsen. Transportstyrelsen anser inte heller att det finns några vägtekniska skäl eller liknande som motiverar att tunga fordon inte ska få köra på vägen. Transportstyrelsen menar också att föraren själv har ett ansvar och ska anpassa hastigheten till vägens förhållanden och därför bör inte heller hastighetsgränsen sänkas. Kvillingevägen ligger inte heller i ett tättbebyggt område enligt Norrköpings kommun. Högsta tillåtna hastighet på vägen är 60 kilometer i timmen fram till tätortsgränsen vid Ringstadmo. På den delen av vägen som ligger inom Åby och Jursla är hastighetsgränsen 50 kilometer i timmen. Transportstyrelsen avslår därmed överklagan och fartgränsen på Kvillingevägen förblir densamma.