Idag är det en grusparkering men utöver att parkeringen ska få större plats så blir den även iordninggjord.

– Generellt behöver vi fler parkeringar nära centrum, men att vi gör om just den här handlar om att vi har ett avtal med regionen där vi ska iordningställa 100 platser som de kan hyra till sin personal. Det betyder också nya krav på parkeringen, så som asfaltsbeläggning, laddningsstolpar och belysning, säger Hugo Andersson (C), ledamot i kommunstyrelsen.

Den nya parkeringen planeras ha en kapacitet på 472 platser. 100 av dem kommer alltså att vara till regionens personal. Exakt vilka som får tillgång till de övriga 372 platserna är ännu inte klart.

– Vi vet inte om det här är platser som kommunen ska ha till sin personal eller om det blir för allmänheten. Det är något som ska tas fram i arbetet under året, säger Ulrika Jeansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ytterligare en sak som ska bestämmas är om parkeringen kommer att vara gratis eller inte.

– Regionen måste ta ut betalning för platserna om det är så att det kostar för allmänheten, som på Vrinnevi, annars räknas det som en förmån som måste beskattas. Och eftersom regionen hyr platserna av oss är det troligt att de tänker ta ut en kostnad ändå från sina anställda. Skulle det vara gratis på de andra platserna på parkeringen så skulle de anställda såklart ställa sig där istället och det skulle inte heller bli bra. Därför vet vi inte hur vi ska göra i dagsläget, säger Ulrika Jeansson.