För andra året i rad kommer Universitetssjukhuset Örebro på första plats i tidningen Dagens Medicins listning. Sjukhuset ligger i topp i de två tyngsta kategorierna: medicinska resultat och tillgänglighet, men får även högsta poäng i flera klasser.

Det känns fantastisk bra och ger en välbehövlig kraft ut i organisationen och att vi är på rätt spår och gör bra saker, säger Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Örebro Län.

Dynamiska

Artikelbild

| Universitetssjukhuset Örebro är utsett till Bästa sjukhuset 2019 i klassen universitetssjukhus. Arkivbild.

Ett systematiskt förbättringsarbete brett ute i organisationen och tanken på att kvalitet uppstår i patientmötet är några av de delar som bidrar till sjukhusets goda resultat, säger han.

Örebro har ett relativt ungt universitetssjukhus vilket skapat möjligheten att tänka nytt i mindre skala inom de ekonomiska ramar som finns.

Vi bygger något nytt och kan vara lite mer dynamiska och förändringsbenägna än de äldre universitetssjukhusen, säger Claesson.

Västervik och S:t Göran

Som grund för utmärkelsen jämför Dagens Medicin 176 självrapporterade indikatorer från 61 akutsjukhus som de hämtar från olika nationella kvalitetsregister, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner samt Graviditetsregistret. Resultaten delas upp i sju kategorier som ska försöka spegla sjukhusens normala verksamhet.

Utmärkelsen Bästa sjukhuset har delats ut sedan 2012 i tre olika klasser. De andra vinnarna är Västerviks sjukhus i klassen mellanstora sjukhus samt Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm i klassen mindre sjukhus.