Utöver uppenbara övertramp från talarstolen tilläts socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister skratta och håna meningsmotståndare från sina platser utan att ordföranden ingrep. Det är alltså dessa personer som ska vara föredömen för kommuninvånarna; vuxna människor som häcklar och hånar personer med en annan åsikt?

Det handlar dessutom om politiska företrädare som redan tidigare fått det berättat för sig att det inte är okej.

Liknande sammanträden har vi sett förut och kanske är det därför som den S-styrda majoriteten i Norrköping inte möjliggör webbsända sammanträden?

Vad som är anmärkningsvärt är att en av S främsta företrädare, kommunalrådet Olle Johansson, har satt i system att inte svara på direkta frågor från kommunfullmäktiges ledamöter. Johansson som ansvarar för skolfrågor i Norrköping, har således även slutat försvara kommunstyrelsens ställningstaganden när en motion från SD ska tas upp för beslut. Utan att besvara frågor eller förklara egna ställningstaganden saknas legitimitet att överhuvudtaget inneha en roll som kommunalråd. Okritiskt kan Socialdemokraterna med toppolitiker i spetsen kontinuerligt fortsätta att ignorera en viktig del av den demokratiska processen i kommunen som består av den offentliga debatten. Det är både oseriöst och respektlöst.

Vårt fina resultat i EU-valet och våra motståndares uppenbara förtvivlan över detta tyder på att vi kommer att nå stora framgångar i de allmänna valen senare i höst. Detta har säkerligen flertalet Socialdemokrater lagt märke till. Högt uppsatta företrädare för Socialdemokraterna vet att det är vi och inte dem som försvarar välfärden och justa villkor på arbetsmarknaden. Det är uppenbart att Socialdemokraterna är rädda. Fullt förståeligt, men för den saken skull bör aldrig respekten för allas lika värde och allas lika rätt till en egen åsikt åsidosättas.