Undersökningen, som kommer från Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), har gjorts i tolv år för att kunna lista hur trygga och säkra Sveriges 290 kommuner är genom en sammanvägning av antalet personskador, bränder i byggnader, anmälda våldsbrott och anmälda stöld- och tillgreppsbrott.

Efter Hammarö, grannkommun till Karlstad, toppas listan av Vaxholm, Öckerö, Lomma och Knivsta, rapporterar Ekot, Sveriges radio.

Vi kan se att pendlingskommuner generellt ligger i topp på den här listan. Det beror förmodligen på att de har något färre invånare än genomsnittskommunen, och att det är många personer i de kommunerna som är i arbetsför ålder, och att de kanske inte vistas i kommunen hela dygnet utan kanske arbetar på annat ställe, säger Greta Berg är expert på brottsförebyggande frågor på Sveriges kommuner och regioner till Ekot.

Göteborg hamnade på plats 98, Malmö på plats 152 och Stockholm på plats 226. I botten finns Malung-Sälen, vilket kan förklaras av att turismperioden där leder till fler skador och polisanmälningar.

Samtliga kommuner i botten har färre än 10 000 invånare och ligger relativt långt från en storstad,