NORRKÖPING

– Det är inte omöjligt att vi kommer att se fraktfartyg på Göta kanal igen, som förr i tiden, säger Roger Altsäter, vd hos Göta kanalbolag.

Men varför denna plötsliga idé om fraktfartyg igen på kanalen?

Artikelbild

| - Jag är positiv till planerna, på att börja med fraktbåtstrafik på Göta kanal igen, säger Roger Altsäter, vd för Göta kanalbolag.

– Det är Transportstyrelsen som sett över Sveriges inlandssjöfart, där ju Göta kanal ingår, och upptäckt att det finns ett intresse att köra frakter på bland annat Göta kanal.

– Därför vill Transportstyrelsen klass upp bland annat Göta kanal till något som kallas "inre vattenvägar" som transportvägar. Så nu har man sökt om stöd hos EU och att man får en klassning på EU-standardnivå.

Var är frågan just nu?

– Transportstyrelsen har skickat in anmälan till EU och väntar nu på ett svar, men det kan dröja till upp mot ett år.

Och om EU godkänner ansökan om frakter igen på bland annat Göta kanal?

– Så hoppas jag att vi i framtiden får se fraktfartyg på kanalen igen, som förr i tiden. Och eftersom det trots allt går ganska långsamt, lär det inte bli aktuellt att frakta exempelvis färskvaror, utan mer grus och virke och sådana saker.

Men kan stora fraktfartyg samsas med alla fritidsbåtar och passagerarfartyg i den ändå, ganska trånga kanalen?

– Här har vi nämnt att kanalen är stängd för fritidsbåtar mellan klockan 18 varje kväll och fram till klockan 9 på morgonen. Så det är de här kvälls- och nattimmarna som vi har tänkt oss att kanalen är öppen för fraktfartyg i framtiden. Och det är ju så ljust i Sverige även under sommarnätterna.

Men om det blir en kall vinter, är ju kanalen stängd för alla båtar?

– Ja, och så var det ju förr i tiden också, att det var båttrafik så länge som det var isfritt. Så det går ju bara att ha sjöfart, så länge isen inte blir för tjock.

– Om vi inte hittar på något system som löser frågan med isbildning, men det väntar vi med att titta på, tills vi får besked från EU.

Och det får ju bil fartyg som får plats i slussarna?

– Ja, så är det ju. Är båtarna för breda eller för långa går de inte in i slussarna, utan det måste ju vara fraktfartyg som är anpassade till slussarnas storlek. Men såna fartyg finns det redan idag ute i världen, båtar som går på kanaler.

Vad tror du själv? Får vi se fraktfartyg på Göta kanal igen?

– Ja, jag tror det finns en möjlighet att det blir så och i så fall är det något jag ser positivt på. Nere i Europa, bland annat i Belgien och Holland, jobbar man med devisen att "allt som kan gå på vatten, ska gå på vatten". Inte minst av miljöskäl och därför ser jag positivt på det här förslaget.