"FN och länder som bidrar med soldater och polis måste anpassa sig till en ny verklighet: den blå hjälmen och FN:s flagga är inte längre ett 'naturligt skydd'", står det i rapporten, som lämnades i december till FN:s generalsekreterare António Guterres.

Bakom rapporten står en grupp experter vars arbete letts av brasilianske Carlos Alberto dos Santos Cruz. Han har tidigare varit FN-befälhavare i Haiti och Kongo-Kinshasa.

"Neutralisera och eliminera"

"Tyvärr förstår inte fientliga krafter något annat språk än våld. För att avskräcka och avvärja attacker och för att besegra angripare behöver FN vara starkt och inte tveka att använda våld när det är nödvändigt".

Enligt rapporten hamnar soldater ofta i en försvarsställning och måste "ta initiativ för att neutralisera och eliminera" hot mot deras säkerhet.

Från 2013 till 2017 dödades 195 personer inom FN:s fredsbevarande styrkor i våldsdåd. Det är fler än under någon annan femårsperiod. Under 2017 dödades 56 personer.

Sofistikerad utrustning

"De här siffrorna överstiger en normal eller acceptabel risknivå. Något måste ändras för att bryta trenden", står det i rapporten, som rekommenderar att FN ska byta ut företrädare, styrkor och enheter som inte har kapaciteten att utföra mandatet.

Rapporten rekommenderar också att styrkor ska utrustas med sofistikerad utrustning som minskyddande fordon, specialvapen och mörkerkikare.

Styrkor i Afrika är hårdast drabbade av dödsfall. FN har förlorat 91 personer i Mali sedan 2013, 29 i Centralafrikanska republiken och 26 i Darfur i Sudan. De flesta dödsoffren kom från Afrika.