Straffet för mord skärps därmed vid årsskiftet. Enligt regeringens proposition, som nu samtliga partier utom Vänsterpartiet har ställt sig bakom, är syftet att domstolarna framöver ska ge fler dömda för mord livstidsstraff.

I brottsbalken skrivs in att domstolarna som skäl för att döma ut livstid ska ta hänsyn till om mordet varit noggrant planerat, om det skett på ett hänsynslöst sätt, om offret lidit svårt eller om mordet begicks för att dölja andra brott.

Redan 2014 försökte den dåvarande Alliansregeringen skärpa straffet för mord, men effekten uteblev. Högsta domstolen ansåg att den ändring som klubbades av riksdagen inte ändrade rättsläget jämfört med tidigare och livstidsstraffen blev därför inte fler.

Tillkännagivandet om unga brottslingar och preskriptionstid innebär att regeringen ska ta fram ett förslag som innebär att preskription för mord och andra allvarliga brott bara ska vara möjlig för personer som var under 18 år när brottet begicks.