- Visst är det sorgligt att hela miljön inte kan bevaras och jag förstår om det kommer att bli reaktioner mot detta. Men jag är glad att stationshuset räddas kvar i Norrköping. Det är en magnifik byggnad säger stadsantikvarie Bror-Tommy Sturk.

Det kostade sannolikt för mycket pengar att rusta upp samtliga hus och byggnader på området varför kommunen kompromissade, konstaterar Bror-Tommy Sturk.

- Järnvägsstationer och banstugor försvinner i rasande fart. Trafikverket har inget behov av dessa fastigheter längre. Dessutom vill man ha bort byggnaderna ur trafiksäkerhetsaspekt, så att folk inte riskerar att hamna på spåren, konstaterar Bror-Tommy Sturk.

Vad kommunen kommer att använda stationshuset till vet Sturk i dagsläget inte men han utesluter att stationshuset blir stationshus igen.

- Ur min synvinkel är det viktigt att huset inte byggs om eller förvanskas, säger han.

Han anser att fastigheten skulle passa bra som föreningslokal av något slag.

- Jag vet till exempel att Östra Eneby hembygdsförening letar efter en lokal, berättar Bror-Tommy Sturk.

Norrköpingsbon Kjell Dahlberg är jätteglad över att stationshuset räddas och blir kvar i Fiskeby. I måndags lämnade han in ett medborgarförslag om att just rädda Fiskeby station. Han besökte nyligen området och blev upprörd när han såg anslagen om att

flera av byggnaderna inom kort kommer att transporteras till Sveriges järnvägsmuseum i Gävle.

Läsa hela artikeln i dagens tidning