<span class="mr">Alfred Lagerström (1871 - 1978)
</span>Alfred Lagerström kom under sin 107-åriga levnad att uppleva en skolutveckling i Sverige och Finspång, som ingen annan kommer att uppleva.
Alfred föddes som smålänning i Österkorsberga den 23 mars 1871 och tjänstgjorde under sina första år som lärare i Jönköping och Odensvi. En kortare tid var han även anställd vid högre folkskola och folkhögskola.
År 1914 kom han som överlärare och skolchef till Finspång. Här blev han initiativtagare till inrättande av en högre folkskola år 1917, där han förutom att vara rektor även hade en ordinarie lärartjänst. Den Högre Folkskolan blev snart kommunens Kommunala Mellanskola, som kom att husera i den östra flygeln på Ekmanska skolan från och med år 1932.
Alfred Lagerström pensionerades år 1932, men hans verksamhet för skola, musik och kultur fortsatte. På skolans område var han med och påverkade att en gymnasieskola kom till. Efter långa utredningar fick vi det efterlängtade gymnasiet. Den 12 maj 1962 hölls den första studentexamen i Finspång, och den som hyllade de första studenterna med en historik på hexameter över skolan, det var Alfred Lagerström.
Musiken betydde mycket för honom. Han ledde körer och var själv medlem i OD i Uppsala. Tack vare Alfred höll OD en konsert i Folkets Hus den 29 juni 1950.
Alfred Lagerström var en märklig man. Långt in i 100-årsåldern tränade han systematiskt sitt minne. Det var kanske detta som gjorde att han kunde hålla vårtalet i Slottsparken 1974 vid 103 års ålder utan manuskript.
Sedan 1965 bodde han på Stora Sköndal, där han bidrog till trevnaden med sitt pianospel. Han klagade dock på att han inte fick spela sent på kvällarna, för gamlingarna skulle sova!
Efter ett rikt liv insomnade Alfred Lagerström 107 år gammal, då som Nordens äldste man.