- Det är kaos på skolan och det beror på att det är totalt konsekvenslöst, det händer inget hur illa man än beter sig, säger personen som vi pratat med och som vill vara anonym.

Det var i samband med att hen läste artikeln om eleven som kom till skolan med lie och yxa för att hämnas efter en konflikt med en annan elev, som hen hörde av sig.

– Rektorn säger att det är en lugn miljö, det är fullständigt galet. Här finns personal som blir misshandlad av elever, och då att det är barn vi pratar om. En i personalstyrkan kom gråtande med rivsår och blåmärken efter att ha blivit slagen men rektorn ville inte polisanmäla. Enligt den drabbade hänvisade han till att det inte ger något att polisanmäla barn, precis samma uppfattning som han hade efter måndagens händelse, fortsätter hen och tillägger:

Artikelbild

| Åtgärder. Barn- och utbildningschef Kristina Lohman ser allvarligt på läget och tog snabbt beslut om att göra en så kallad genomlysning av elevernas arbetsmiljö

– Här råder också en tystnadskultur, inget ska lyftas upp och ingen vågar säga något.

Hen berättar vidare om elever som kastat möbler, om det mer eller mindre vanliga språkbruket där personal blir kallad alltifrån ”jävla kossa” till ”fitta” och ”hora”. Tillsägelse biter inte, svaret blir allt som ofta ”jag bryr mig inte”.

Det förekommer även en stor rädsla bland många av de yngre eleverna på skolan. De tyr sig till de vuxna för att känna trygghet.

– Jag har faktiskt inte sett något liknande, tillägger personen vi talat med.

Enligt skolans rektor Mats Broström är det barn- och utbildningschef Kristina Lohman som ska svara på alla frågor. Och hon bekräftar att det finns tydliga signaler på att situationen på skolan inte är så bra just nu.

– Efter att de här uppgifterna kommit till min kännedom har jag tagit del av de incidentrapporter som upprättats under hösten. Och jag måste säga att den oroliga situationen på skolan gör mig bekymrad.

Kan du bekräfta att det finns personal som blivit misshandlad?

– Jag kan inte kommentera det i dagsläget, men den sammantagna bilden som nu finns gör att vi som huvudman kommer att agera. Vi har redan påbörjat en genomlysning av elevernas arbetsmiljö och efter jullovet genomför vi gruppsamtal och skickar ut trygghetsenkäter. Vi har precis informerat vårdnadshavarna, säger hon

Kristina Lohman påpekar att en fungerande skolverksamhet kräver tydliga regler och stor samverkan med föräldrar.

– Och det är rektorns ansvar att skapa trygghet och studiero genom att tillsammans med eleverna ta fram regler. Om det inte fungerar så är det min uppgift som utbildningschef att gå in och vidta åtgärder.

Hon tillägger också att måndagens incident har lett till att krisplanerna på samtliga kommunens skolor ska ses över.

– Där finns klara direktiv för hur vi hanterar akuta krissituationer, men vi måste också lära oss hur vi ska hantera ”det kunde ha hänt-läget”, understryker hon.

Som vi tidigare berättat om vid flera tillfällen har även Viggestorpsskolan under flera år brottats med ungefär samma problematik som Storängsskolan, vilket resulterat i ett vitesföreläggande.

Men Kristina Lohman vill nu lyfta fram Viggestorpsskolan som ett lysande exempel på när tydliga spelregler gett ett gott resultat.

– Där har man jobbat väldigt hårt med att markera och skapa tydliga spelregler. Ett tydligt ledarskap är viktigt både i klassrummet och på skolan i övrigt. Man har också samverkat med föräldrar på ett bra sätt. Alla inblandade har gjort ett fantastiskt jobb, konstaterar hon.