Vi har flera gånger berättat om grannfejden utanför Hällestad, som startade i samband med att Niklas Lindberg uppförde ett vattenkraftverk utan tillstånd. Kraftverket har, enligt grannen Kenneth Torstensson, orsakat översvämningar på hans betesmarker.

Niklas Lindberg har fått fler krav på sig att riva kraftverket, och redan 2013 beslutade länsstyrelsen att förlägga honom med ett vite på 50 000 kronor. Men inget hände och det fick Kenneth Torestensson att nyligen JO-anmäla länsstyrelsen för att inte ha sett till att vitet utdömts.

Den 13 november i år kom Niklas Lindberg, på uppmaning av länsstyrelsen, in med en beskrivning på hur han tänkt genomföra rivningen. Den godkändes dock inte.

Länsstyrelsen har nu vänt sig till Mark- och miljödomstolen för att ansöka om att vitet på döms ut. Man hänvisar till att Niklas Lindberg haft så lång tid på sig att uppfylla kraven han hade på sig, men inte gjort det.

Niklas Lindbergs blir förvånad när han får höra att ärendet nu ligger hos Mark- och miljödomstolen.

– Jag har ju svarat länsstyrelsen och försökt att få till ett samråd så att företrädare därifrån ska komma ut och på plats visa exakt vad det är som ska göras. Och det har jag efterlyst flera gånger, men jag får inget gehör, säger han.

Vad tänker du göra nu? Du lär ju få ett vite.

– Jag får väl kontakta länsstyrelsen igen. Jag har hela tiden varit öppen för en dialog.