Finspång Herman Vinterhjärta visade sig vara en av de där personerna som jag har hört talas om då och då men som jag inte trodde fanns. Vi träffades för några dagar sedan i kommunhuset i Finspång. han tog mig med till mötesrummet "Regnaren" där det bland mycket annat också hålls borgerliga vigslar. Jag frågade Herman hur det gick till när han blev miljöpartist?

– Jag var föräldraledig med ett av barnen och hade lite tid över för andra saker. Jag funderade på det där med politik och partier. Jag läste alla partiprogram för att se om det var något som lockade mig mer än något annat. Jag fastnade för Miljöpartiet framförallt därför att det var ett modernt parti som inte likt de flesta andra utgick från någon 1800-talsideologi, svarade Herman Vinterhjärta.

Det var just berättelser om just sådana personer som läste partiprogram för att bestämma sig för bästa parti, som jag trodde var skrönor. Men jag hade fel. Hermans motivering av partival är relevant i mina ögon. Miljöpartiet är ännu så pass ungt - bildades 1981 - att det ännu inte hunnit utvecklas långa generationskedjor av väljare där jag röstar på partiet eftersom mamma och mormor gjorde det.

Herman Vinterhjärta har en halvtidsarvodering för sitt uppdrag som kommunalråd med ansvar för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor. Miljöpartiet regerar ihop med S och V. MP är inte särskilt stort i Finspång.

– Jag tror vi fick 4, 70 procent i senaste valet. Socialdemokraterna är 10 gånger större i fullmäktige. Men vi har ett bra samarbete som är ömsesidigt respektfullt. Vår partiförening i Finspång är också mycket konstruktiv och realistisk. Man skulle kunna säga att vårt motto är att det är bättre att få igenom 50 procent i verkligheten än 100 procent i fantasin, sa Herman Vinterhjärta.

Han tar byggnationerna i Vibjörnsparken som exempel. Miljöpartiet var starka motståndare till att bygga villorna som nu står där.

– När vi insåg att vi hade förlorat i saken om villorna så valde vi - istället för att stå i ett hörn och ropa nej - att agera för att de intäkter som kommunen fick genom tomtförsäljningen i parken skulle användas för att göra parken mer tillgänglig och välkomnande för alla. Och så har det blivit. 1 december nyinvigs Vibjörnsparken som då bland annat kommer att ha belyst pulkabacke, ny lekplats med skogstema och slåtterängar, berättade Vinterhjärta.

Han är barnfödd i Finspång. Under en period flyttade han till Norrköping. Kärleken förde honom tillbaka till Finspång och till farmors och farfars hus på gatan med det vackra namnet Fågelsångsvägen.

– Enligt min far så var min farfar Evert Pettersson ledamot i den namnkommitté som döpte gatan till Fågelsångsvägen, sa Herman.

Han berättar att han gärna skulle vilja att det fanns något liknande i Finspång också i våra dagar. Hur man namnger saker kan vara av stort symbolvärde kopplat till vår kulturhistoria.

– Den gamla kommittén las väl ner när det inte byggdes något som behövde ha namn? Men nu är det annorlunda. Vi arbetar nu med en ny Översiktsplan som är klar om ett par år. Stationsområdet kommer att byggas och snart är nya Vårdcentrum på plats och stora delar av det gamla Lasarettsområdet ska sannolikt rivas och ge plats för bostäder och den nya Förbifarten för 51: an mot Örebro kommer att frigöra mark för bostäder och verksamheter. En namnkommitté kommer att få fullt upp!, sa Herman Vinterhjärta. Han har arbetat som lärare i språk tidigare på Kunskapsskolan i Norrköping i 11 år och Erlaskolan 2,5 år. Han ser likheter mellan att arbeta som lärare och att tjänstgöra som politiker.

– Grunden är att försöka vara modig och tydlig och säga vad jag tycker, men samtidigt vara lyhörd, sa Herman Vinterhjärta.