– Det vore spännande, om vi kunde ordna en sån tävling framöver, när vi närmar oss nybyggnation där, sa Hugo Andersson, 67, när han gästade IF Metalls pensionärssektion i Kulturhuset på onsdagen.

– Men jag får förstås höra vad mina kollegor tycker om den idén också.

Efter flera år i opposition, kommer nu alltså Hugo Andersson att vara med i den styrande majoriteten i Finspång de kommande fyra åren.

Artikelbild

| Hugo Andersson, till höger, hann med en fika hos metallpensionärerna. Här ordföranden Elving Arvidsson och frun Anne-Marie.

– Och det känns väldigt stimulerande, berättade han vid pensionärsmötet. Visserligen har jag även i opposition känt att vi mittenpartier i Finspång, tyckt ungefär olika även tidigare. Men nu kommer jag att få vara med i planeringen på ett annat sätt och det ska bli intressant.

Känner du fortfarande samma energi, som tidigare?

– Absolut, sa Hugo Andersson. Jag kom visserligen in i kommunpolitiken i Finspång redan 1970 och efter några avbrott som bland annat riksdagsledamot och sakkunnig hos centerpartiet i Stockholm, känns det som sagt stimulerande att nu få vara med i den styrande majoriteten.

Hugo Andersson berättade också om de stora framtidsplanerna:

– Vi har som målsättning att Finspång ska växa från dagens 22 000 invånare till 30 000 år 2035. Och mitt uppdrag blir att hålla i samhällsbyggnadsfrågorna, vilket jag verkligen ser fram emot. Bland annat behövs det byggas mer bostäder, förskolor och skolor och så närmar vi oss förhoppningsvis byggandet av nya genomfartsleden för riksväg 51 utanför centrala Finspång, mot Torstorp.

Metallpensionärerna hann ställa en hel del frågor innan Hugo Andersson var tvungen att lämna mötet:

– Det väntar fler förhandlingar i kommunhuset redan idag, mellan oss i den ny styrande majoriteten, berättade han.

Ehrling Arvidsson, ordförande hos Metallpensionärerna, sa så här:

– Det var förstås intressant att få besök av Hugo Andersson, som nu ska vara med och styra Finspångs kommun framöver. Tråkigt dock att vi ändå inte kan locka hit fler av våra medlemmar en sån är gång.

– Av våra 450 medlemmar i Finspång, kom bara cirka 20 till det här månadsmötet och det känns alldeles för lite.

Har ni något mer möte inplanerat framöver?

– Ja, nästa månadsmöte, den 14 november gästas vi av läkaren Magnus Oweling, som ju ska bli chef för nya Vårdcentrum här i Finspång, som byggs nu. Då hoppas jag på ännu fler medlemmar förstås.

Under det här mötet bjöds de närvarande också på musik, av trubaduren Lennart Lundström.