– Vi har inte så många frågor där vi är osams. Istället försöker vi lösa saker och ting för Finspångs bästa. När jag tog det här uppdraget för några år sedan sa jag direkt att jag inte vill ha en massa konfrontationer, utan istället försöka hitta sådant som förenar. Dessutom lever Alliansen i Finspång, vilket inte är fallet i alla kommuner, säger Hugo Andersson med ett leende.

I kommunvalet 2014 backade Centerpartiet från fyra till tre mandat i kommunfullmäktige.

– Jag är säker att vi gör ett bättre val den här gången, att vi minskade förra gången var mer ett olycksfall i arbetet. Annie Lööf gör ett riktigt bra jobb på riksnivå och det spiller över på oss. Minst fyra mandat är målsättningen, kanske kan det bli fem. Det borde vi klara, siar Andersson som är en rutinerad politiker.

Artikelbild

| Dokumentet att Finspång ska nå 30 000 invånare år 2035 är enligt Hugo Andersson "oerhört viktigt".

Många år som kommunpolitiker har varvats med uppdrag som riksdagsledamot, sakkunnig på jordbruksdepartementet och ledamot i landstinget.

– Politik har alltid varit ett stort intresse. Men det behöver också stärkas underifrån. Nu har vi några som i alla fall är yngre än 50 år på vår lista. Det känns bra.

Hugo Andersson hyllar beslutet om att arbeta mot att nå 30 000 invånare till år 2035 i Finspångs kommun.

– Ett helt riktigt beslut, där Centerpartiet varit högst delaktigt, och ett dokument som jag är säker på är viktigare än vad många tänker på. Kommunen har inte haft något sådant mål förut, vilket gör att man famlat i blindo. Finns det ett tydligt mål är sannolikheten att vi når dit mycket större, poängterar han.

Går det att öka befolkningen med en skola som får allt annat än höga betyg i olika undersökningar?

– Nu har vi en operativ ledning som tar sig an problemen på rätt sätt. Jag tror de kommer att lyckas, även om det tar tid att nå önskad effekt. Det handlar inte om några besparingskrav som en del vill få det till, det är ett missförstånd. Den budget som finns ska räcka för det antal elever som finns. Det har vi kollat med andra jämförbara kommuner. Lösningen är inte att skicka in mer pengar, utan använda de pengar som finns på ett bättre och smartare sätt. Skolan måste fungera bättre och också få ett uttalat bra rykte om vi ska lyckas med vår målsättning.

Fler äldreboenden är något som kommer att behövas de närmaste åren.

– Där måste vi titta på om vi kan ordna äldreboenden där folk har bott kanske i hela sitt liv. Det gäller hela vår kommun, även på landsbygden som i till exempel Ljusfallshammar och Regna. Det är där folk vill bo när de inte orkar med sina hus längre, säger Hugo Andersson.