– Vi hoppas att någon tar tag i det här och att det händer något. Med tanke på Amastens satsning på centrum finns det all anledning att titta på vårt förslag, säger Leif Johanneson från Finspångs Turbinmuseum.

De drivande bakom turbinmuseuméet anser att det är hög tid att hedra Bröderna Ljungström, Birger och Fredrik, som såg till att turbintillverkningen kom till Finspång 1913 och grundade Stal (dagens Siemens).

– Hade de inte satsat här i Finspång så hade inte Finspång varit någonting idag. Det är skandal att politikerna inte ens orkar ta en diskussion med oss. Vi har bjudit in dem för att diskutera en utsmyckning av Bergslagstorget men inte fått någon respons alls. Vill man vara grov i munnen kan man säga att politikerna ger fullständigt fan i Finspångs centrum, anser Leif Johanneson och fortsätter:

– När vi har haft utländska gäster på besök som har fått åka med ångbåten Kristina så förfasar de sig över hur det ser ut i centrum. Det finns även ett förslag att snygga till området vid Skuten med en park och få till en ny ångbåtsbrygga. Men inte heller det verkar vara något som politikerna bryr sig om.

Hur vill ni hedra Bröderna Ljungström?

– Det behöver inte stå en kanon i centrum, den har inget med tillverkning i Finspång att göra. I flera länder som till exempel England, Polen, Ungern och Belgien finns Ljungströmsturbiner utställda på torg och andra allmänna platser. Var i världen ska bröderna Ljungström hedras om inte i Finspång? Vi har ett par mindre turbiner till vårt förfogande. En av dem skulle passa ypperligt där, säger Leif Johanneson.

Herman Vinterhjärta (MP) är miljö–och samhällsbyggnadsråd.

– Frågan handlar mer om hanteringen av medborgarförslag. Det senaste året har vi ganska många medborgarförslag som blivit liggande. Jag vet att Ulrika Jeansson (S) har sagt ifrån och sett till att förvaltningen tar tag i det. Det rör sig också om en del motioner som legat obesvarade alldeles för länge. Det är inte att vi har något mot deras förslag utan det beror helt på den hantering som varit, berättar han.

Vad säger du om förslaget med en turbin på Bergslagstorget?

– Eftersom förslaget inte kommit fram till oss, så har jag inte sett det. Men rent generellt kan vi inte bara besluta att ställa en turbin på torget. Vi måste se till helheten hur det passar in i miljön. Just nu sker det så mycket byggen i centrum, då vill vi inte göra något permanent innan det är klart.

Men det kanske kan vara bra att ha med i planeringen redan nu?

– Absolut och jag har ingenting emot turbiner. När förslaget kommer fram till oss kan en väg att gå vara att skicka det vidare till centrumgruppen för vidare utredning, säger Herman Vinterhjärta.