– Jag agerar för att alla frisörer i Östergötland ska ta vår speciella frisörlicens, säger hon. En licens som visar att du är en utbildad och seriöst arbetande frisör.

Hur får man då en frisörlicens?

– Man får skaffa sig en licens, redan när man är elev och har klarat halvtidsprovet på frisörskolan. Då får man en licens med bokstaven A.

Artikelbild

– B får man tillagt på licensen, när man tagit gesällbrevet och C är mästarbrev, vilket man får när man jobbat minst fem år i yrket. Och D är om man har F-skattsedel och är egen företagare och slutligen får man ett E, om man är utbildad frisörlärare.

– Jag kan väl lägga till att man inte behöver vara med i Frisörföretagarna för att kunna få en licens, men man måste förstås ha gått utbildningarna. Då kan man få en licens av FYN, Frisörernas Yrkesnämnd, och dom samarbetar med Frisörföretagarna.

Hur ser licensen ut?

– Den ser ut ungefär som ett körkort och i den salong, På håret, som jag själv äger i Finspång tillsammans med Anna Esping Helm, har vi alla våra licenser uppsatta på spegeln framför kunderna.

– Och kommer man till en salong, där man inte ser någon licens, tycker jag att man ska fråga om de har någon licens. På det sättet hoppas jag ju att allt fler skaffar sig en sådan, för många kunder känner sig säkert tryggare, när de ser att frisören har en licens.

Är det annars så, att vem som helst kan öppna en frisörsalong?

– Ja, så är det faktiskt och visst händer det att helt outbildade personer bara öppnar en salong. Men min uppfattning är att det var vanligare förr och att just det här problemet har stagnerat under senare år.

Något annat, förutom licensen, som du arbetar för som ordförande?

– Ja, något som jag tycker är viktigt, är att man tar emot och utbildar elever på sina salonger, för annars får vi ju inga framtida frisörer. En hel del salonger tar redan emot elever, bland annat vi på vår salong, men jag önskar att fler ställer upp på det här att regelbundet ta emot elever, så att de sedan kan slutföra utbildningen och få sitt B på licensen.

Hur länge har du varit ordförande?

– Sedan hösten 2016.

Och hur många medlemmar?

– Totalt har vi cirka 250 medlemmar i Östergötland.

Det innebär väl att det är många frisörer som inte är med i föreningen?

– Ja, men vi försöker ju agera för att locka mer ännu fler medlemmar i vår förening.

– Och vi anser ju att man höjer statusen på yrket och sin salong, om man är med i föreningen, där vi regelbundet anordnar aktiviteter, visningar och mingel, där man kan knyta kontakter med andra frisörer.

Hur känns det att vara ordförande?

– Jag tycker det är ett roligt uppdrag. Vi jobbar ju alla i styrelsen och föreningen för en seriösare bransch och det är precis det jag tycker är roligt att jobba för.

Ibland har frisörbranschen framstått som det motsatta, det vill säga oseriös med bland annat klippningar utan kvitton?

– Ja, och det är ju precis sådana saker som vi jobbar för att få bort. Vi vill att vår bransch ska vara seriös, trygg och lönsam.

– Och just nu, säger Pernilla Joge Stark, känner jag att vi upplever ett uppsving inom vår bransch, när det gäller just den seriösa biten. Så jag tycker att alla som kan, ska ansluta sig, så att vår förening blir ännu starkare.

Vad lockar ni med, för att man ska bli medlem?

– Allt handlar ju om att höja statusen i yrket och att man ska vara en utbildad frisör. Det vill säga att alla frisörer gör sin gesällutbildning och blir gesäller och att man känner en yrkesstolthet, när man klarat den utbildningen och får den här licensen som jag talade om.