– Tidigare har vi sagt nej på grund av att det funnits oklarheter kring ansvarsfrågan. Vem tar ansvaret om det händer någonting? säger Herman Vinterhjärta (MP), miljö- och samhällsbyggnadsråd.

Men invånarna har inte gett sig och det har kommit flera medborgarförslag med önskan om hundrastgårdar.

Sommaren 2016 lämnade Lena Karlsson in ett medborgarförslag, där hon beskriver svårigheterna med social samvaro med andra hundar i Finspång. För att hennes hundar ska få träffa andra hundar så är det hundrastgårdar i Norrköping som gäller. Där träffade Lena andra hundägare från Finspång som också åkte till Norrköping för att rasta sina hundar.

Artikelbild

| Många som stöttade. Lena Karlssons medborgarförslag och den mängd av personer som stöttat hennes förslag är en stor anledning till att politikerna nu har tänkt om.

Lenas medborgarförslag fick många underskrifter och ligger till grund för det förslag som förvaltningen tagit fram.

– Kul att det kommer vidare. Det behövs verkligen hundrastgårdar i Finspång, helst två. Det är underligt att det fortfarande inte finns hundrastgårdar i en sådan stor kommun som Finspång, berättar Lena Karlsson som själv har två hundar.

Det finns olika sätt att anlägga och sköta hundrastgårdar. Frågan är om hundrastgårdar ska drivas kommunalt eller av en förening. I det första fallet står kommunen för mark, anläggning och drift, så fungerar det i Norrköping. Det andra alternativet innebär att kommunen står för marken, anlägger hundrastgården och att en ideell förening sedan tar över driften och tecknar driftavtal med kommunen. Den formen används i Linköpings kommun.

– Förvaltningen har fått i uppdrag att se om det finns några som vill starta en förening och ta ansvar för driften av en hundrastgård, säger Herman Vinterhjärta.

Finns det några tankar om var en hundrastgård skulle kunna placeras?

– Nja, det optimala är förstås en plats där det passar alla. Både de som vill ha en hundrastgård och de som inte vill ha, förklarar Vinterhjärta.

Varför har ni ändrat inställning?

– Det är många som trycker på om hundrastgårdar och vi ska förstås lyssna på medborgarna. Finns det intresse att starta en förening som sköter driften så ska inte kommunen stå i vägen. Istället ska vi hjälpa till att hitta mark och göra det så bra som möjligt för att underlätta för den föreningen, säger Herman Vinterhjärta.

Det är samhällsplaneringsenheten som ska försöka hitta personer som vill starta en ideell förening och driva en hundrastgård. Tidsplanen är att det ska ske under 2018.

– Det är verkligen på tiden att det blir av, anser Lena Karlsson och många hundägare i Finspångs kommun med henne.