Conny Tillberg bor i området och har länge oroats över trafiksituationen vid Norralundsvägens utfart mot riksväg 51.

– Folk kör både in och ut vid platsen, trots förbudet. Det är skymd sikt när bilister svänger mot Norrköping och de har bara några sekunder på sig att komma över på rätt sida, samtidigt som det kommer bilar i hög hastighet. Risken är stor att det händer allvarliga trafikolyckor. Jag har sett bilister som fått tvärbromsa för att undvika att krocka, säger Conny Tillberg.

För några veckor sedan sattes gång- och cykelvägsskylten upp, men den nonchaleras eller uppmärksammas inte av trafikanterna.

Artikelbild

| Kör. Ett stort antal bilister kör in och ut från utfarten, trots att det förbjudet, eftersom det är gång- och cykelväg vid platsen.

Conny har stått vid platsen för att försöka hindra bilister från att köra ut. Han påpekar att det är många som håller klart högre hastighet än tillåtna 80 kilometer i timmen på riksväg 51 och detsamma gäller på Norralundsvägen, där det är 40 kilometer i timmen.

Enligt en detaljplan från 2011 råder det utfartsförbud mellan planområdet och den enskilda vägen, enligt Trafikverkets och Länsstyrelsens önskan.

– Det har varit diskussioner om vem som äger ansvarsbiten för utfartsdelen av vägen, men det är kommunen som äger vägen. Det räcker inte med förbudsskyltar, det behövs ett "betongsvin" för att få stopp på problemen, säger Conny Tillberg.

Han har själv tragiska erfarenheter av vad som kan hända i trafiken.

– Min lillebror omkom i en trafikolycka 1963. Jag var med när det hände. Olyckor kan ske helt i onödan bara för att man har bråttom. När jag berättade det för en av bilisterna som skulle köra ut från Norralundsvägen, sa föraren att han aldrig mer skulle ta den vägen. Mycket handlar om information, betonar Conny Tillberg.

Magnus Pirholt, chef för samhällsplaneringsenheten i Finspångs kommun, berättar att det arbetas med ärendet.

– Conny uppmärksammade oss på problematiken vid utfarten från Norralundsvägen mot riksväg 51. Vi har varit på plats och kommit fram till en kortsiktig lösning, att förtydliga upp platsen genom att sätta upp gång- och cykelvägsskylt, säger Magnus Pirholt.

Han understryker att de behöver se över trafiksituationen ytterligare.

– Vi har tagit upp frågan med Trafikverket och tittar på hur vi långsiktigt kan göra något åt situationen.

Conny Tillbergs förslag att sätta upp "betongsvin" vid platsen, kan bli svårt att genomföra.

– Det finns behov av viss framkomlighet. Snöröjningsfordon behöver komma fram, säger Magnus Pirholt.

Han konstaterar att det är kommunen som äger den enskilda vägen i området och förstår oron över att något allvarligt kan inträffa.

– Vi jobbar för att komma fram till vad som är bästa lösningen. När det gäller såna här frågor arbetar vi för att det ska vara trafiksäkert på många olika sätt. Sedan går inte allt att lösa direkt, säger Magnus Pirholt.

Conny Tillberg vill se en snabb lösning.

– Trafikverket vill inte ha utfart där enligt detaljplanen. De ansvariga måste ta sitt sunda förnuft till fånga. Detaljplanen gäller till 2021, men jag tänker lämna in ett medborgarförslag, som går vidare till kommunfullmäktige. Då måste politikerna ta ett nytt beslut. Jag föreslår att utfartsdelen stängs av, konstaterar Conny Tillberg.