– Ja, vi ska kunna erbjuda diabetespatienter ögonbottenundersökningar här. Vi har i dag runt 1300 patienter med åldersdiabetes, typ 2. De ska inte behöva åka till Norrköping för något som nu bara kommer att ta några minuter. I början av januari ska vi träffa ögonkliniken, som äger utrustningen för att se när vi kan komma igång. Jag hoppas före sommaren, säger Magnus Oweling.

Den 1 september tillträdde han som närsjukvårdsdirektör i Finspång, efter att ha varit chef för medicinkliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping i fyra år. Dessförinnan arbetade han som verksamhetschef för Närsjukvården i Finspång, så man skulle kunna säga att cirkeln är sluten. Men jobbet som närsjukvårdsdirektör är något helt annat än verksamhetschef, understryker Magnus Oweling.

– Som verksamhetschef var jag nästan varje dag ute och träffade medarbetarna, som närsjukvårdsdirektör kommer jag en bit bort i från själva verksamheten och jobbar nästan inget kliniskt. Min uppgift är att stötta medarbetarna och cheferna så att de får rätt förutsättningar att göra ett bra jobb, förklarar han.

Det innebär att en hel del beslut måste fattas. Inte alldeles enkelt när verksamheten i den nuvarande byggnaden ska flyttas inom några år . Samtidigt måste det rulla på fram till dess.

– Det handlar om att ta kortsiktiga beslut som gäller för här och nu, men även långsiktiga. Om vi exempelvis måste köpa nya möbler nu, måste vi tänka att de ska passa in i de nya lokalerna. Och hur gör vi med bullerproblemen som personalen upplever i matsalen? Ska vi åtgärda det helt eller hitta en temporär lösning? fortsätter han.

På ena väggen i Magnus Owelings arbetsrum sitter skisser på hur nya vårdcentrum kommer att se ut invändigt på de tre planen. Han berättar om det nya som ska in i lokalerna, bland annat ett så kallat mottagningshotell.

– Det innebär att specialistläkare från Vrinnevisjukhuset och US i Linköping kan komma och ha mottagning här, så slipper patienterna åka till de stora sjukhusen. Fyra rum är avsatta.

Vi kommer också att ha åtta specialistrehabplatser, det har inte funnits här förut. Och de tio kommunala korttidsvårdplatser som vi idag har i angränsande hus här intill , utökas till tolv i nya vårdcentrum. De regionala närsjukvårdsplatserna utökas till 18, från de 16 som finns idag, säger han.

Samtidigt som nya delar kommer till försvinner ju dagkirurgin från Finspång, som fått mycket beröm, hur ser du på det?

– Jag tycker inte att dagkirurgin har jättestor betydelse för just Närsjukvården i Finspång. Däremot har den haft hög kvaltiet och personalen har jobbat otroligt bra .Och tack vare att verksamheten legat en bit bort från de stora sjukhusen har de kunnat utföra operationer oavsett det akuta flödet och på det sättet jobbat väldigt effektivt.

När det gäller nya vårdcentrum, kan du se några nackdelar med det?

– Ja, lokalerna vi är i i dag ligger ju så otroligt fint här vid vattnet. Sedan är jag så klart orolig för hur vi ska finasiera de hyreshöjningar som blir. Det är också viktigt att det finns tillräckligt med parkeringsplatser i centrum. Frågan är hur det ska lösas.

Hösten 2020 är det enligt planerna dags för inflyttning.

– Det var helt klart en lockelse att söka tjänsten som närsjukvårdsdirektör just för att få vara med i det nya som ska komma, konstaterar Magnus Oweling.