Sonstorp Under många år var jag en stadig besökare då Finspångs politiker samlades till fullmäktigemöten. Jag var där säkert 5, 6 gånger per år. En av politikerna i fullmäktige som från första början gjorde stort intryck på mig var Carl-Gustaf Mörner från Sonstorp. Han sitter för Moderaterna i fullmäktige där han sedan valet 1985 har varit ledamot (ersättare till en början). Mörner är i kraft av alla sina år i uppdraget ålderspresident i Kommunfullmäktige. Med sina 31 obrutna år som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen är han den mest erfarne även i den gruppen.

Carl-Gustaf Mörner är ett stycke vandrande nationell nutidshistoria. Han var med vid ockupationen av Stockholms universitet; han var med vid televisionens start och han har arbetat nära Gösta Bohman; en av den svenska politikens mest spännande och betydelsefulla politiker.

1945 drabbades Finspång av barnförlamningsepidemi. Vilket ledde till att barnbördshuset stängdes. Carl-Gustaf Mörners mamma fick därför åka in till Norrköping för att föda sin son i januari 1946. Modern var i sin tur drabbad av något slags tumör och hade blivit av med sin ena lunga. I en bisats säger Carl-Gustaf Mörner att han var det första barnet som föddes av en mor med bara en lunga.

Bisatsen är viktig i det Mörnerska sammanhanget. Han vill nämligen ytterst ogärna framhäva sig själv. Och vi talar inte om någon falsk blygsamhet. ”Äsch, det är väl inget att tala om”, säger han ofta och helt utan koketteri.

Sitt adliga ursprung är han till exempel inte så särskilt intresserad av att prata om. Vilket jag kan förstå. Har man upplevt att vänsterdebattörer – då argumenten trutit - har dragit till med ”greve Mörner” så har man upplevt just detta.

Ätten Mörner är en försvenskning av adelsätten Müller från Hansans Tyskland och Visby. Müller betyder mjölnare på svenska. Mjölnarätten dyker upp på Gotland på 1500-talet och blir adlad på 1600-talet.

Efter sin födelse i Norrköping återgick Carl-Gustaf till Finspång och Sonstorp. Där gick han under några år i skolan tillsammans med den något äldre Stig Andersson som senare skulle bli ett framgångsrikt och socialdemokratiskt kommunalråd i Finspång.

Efter studier på Lundsberg och militärtjänst i Linköping och Hässleholm så blev det studier på Stockholms universitet. Carl-Gustaf Mörner har betyg i statskunskap, statistik och företagsekonomi. Hans studietid kom dock att präglas av vänsterns ockupation av universitetet.

”Jag var ledamot i studentkårens styrelse och blev därmed ockuperad av bland andra Anders Carlberg, en numera framliden person från Åtvidaberg som efter sin studenttid kom att leda ett fantastiskt arbete på Fryshuset i Stockholm, berättade Mörner.

Carl-Gustaf Mörner blev därefter rekryterad av Åke Ortmark för att vara assistent i de jungfruliga tv-sändningarna.

”En del program blev inte så långvariga. En serie vi gjorde hette ”Utfrågningen” och lades ner efter endast tre program. Det blev bråkigt efter utsändningen av en debatt där Herbert Tingsten medverkade, minns Mörner.

Efter flera års arbete hos Moderaternas partiledare Gösta Bohman och på Företagarförbundet så gick flyttlasset 1984 tillbaka till Sonstorp och Finspång.

”Jag tog över ansvaret för skogsbruket, vattenkraften och fastigheterna i företaget. Och nu drygt 30 år senare lämnar vi över till vår son Gabriel som kommer att driva verksamheten vidare,” sa Carl-Gustaf Mörner.

Själv ser jag fram mot att återuppta mitt krönikeskrivande från Finspångs fullmäktigemöten här framöver.