Tusentals Finspångsbor kommer att rösta i september månads val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.

I kommunen finns det 17 vallokaler som kräver bemanning.

– Det behövs åtta valarbetare i varje lokal, sedan kan det bli så att några lokaler måste förstärkas ytterligare, berättar valsamordnaren Camilla Brandt.

Artikelbild

| Den 9 september kommer tusentals Finspångsbor att rösta i valen till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.

Valnämndens uppgift är att organisera genomförandet av de allmänna valen.

– Vi behöver 150 valarbetare i kommunen. Först krävs en webbutbildning och en utbildning i kommunhuset. Vi bygger en vallokal i kommunhuset, så att alla får öva på olika scenarier som kan uppstå. Det är ett viktigt uppdrag, vår demokrati bygger på valet, säger valnämndens ordförande Helene Esping.

Bland annat instrueras det i hur en vallokal ska möbleras.

– Det gäller att tänka på säkerheten och att valhemligheten upprätthålls. Vi går efter en mall, så att alla lokaler blir så lika som möjligt. Bland våra sökande är det en del unga i 18–20-årsåldern som vill bli valarbetare. Det tycker vi är jätteroligt, säger Camilla Brandt.

Artikelbild

| Valnämndens ordförande Helene Esping berättar att valarbetarna fyller en viktig funktion.

Att guida de röstande rätt, svara på praktiska frågor och att se till att politiska partier inte vistas för nära vallokalerna är exempel på arbetsuppgifter.

– På valdagen är det många äldre som klär sig i kostym när de röstar, det är kul att se. Det är ett roligt och meningsfullt arbete, man känner att man gör något bra, säger Bitte Andersson, ledamot i valnämnden.

– Det är lärorikt. Man får kunskap om demokratin, om regler och hur allt är uppbyggt, säger valsamordnaren Anne Svensson.

8 maj anordnas öppet hus i kommunhuset för att intresserade ska få en inblick i hur arbetet fungerar.

– Förhoppningsvis är valarbetarna utsedda i maj, sedan kommer alla gå utbildningarna i augusti. De som arbetar vid höstens val, kommer även få förfrågan till nästa års EU-val, säger valsamordnaren Robin Levander.

Valfunktionärernas ersättning betalas ut i form av timarvode.

Förtidsröstningen börjar 22 augusti, sedan följer intensiva dagar fram till vallokalerna stänger klockan 20, den 9 september.

– Förtidsröstandet ökar och kräver högre bemanning, säger Camilla Brandt.

Valkvällen är det ordförande och vice ordförande vid varje vallokals ansvar att transportera rösterna till kommunhuset.

– Det är roligt på kvällen när alla röster tas emot efter rösträkningen i vallokalerna. Den slutliga rösträkningen sker sedan på länsstyrelsen i Linköping kommande vecka, konstaterar Helene Esping.