Den digitalisering som Arkiv Digital gjort åt Regna Hembygdsförening, som vi skrev om i slutet på november, blev klar i god tid före jul. Fem välfyllda flyttkartonger arkivmaterial kördes från Regna till Lyrestad norr om Mariestad. 10 000 digitala sidor kom i retur, sökbara hemifrån.

Det är framför allt tre arkiv, Adolf Guditz, Herbert Larssons och Axel Ericssons forskning under 1930, 40- och 50-talen, som man nu kan leta i via sin egen dator. Till det kommer Regna hembygdsförenings stora bildarkiv, samt flera gårdsarkiv, en del kyrkohandlingar, utdrag ur domstolsprotokoll, laga skifteshandlingar, privata brev, köpehandlingar, kartor, bilder och mycket mer. Det äldsta materialet är från 1600-talets slut.

Artikelförfattaren kunde till exempel hitta sin mors skolbetyg. Det är en guldgruva för forskare. Kanske hittar du dina släktingar på en av de närmare 1 100 bilder som finns. Många har bildtexter. Där det saknas kan du tipsa hembygdsföreningen om du känner till personerna.

– Vi har redan fått respons på Facebook där Arkiv Digital har en särskild grupp för Regna, säger Bengt-Ola Morgny, arkivföreståndare i hembygdsföreningen.

– Jag kommer också att åka ner med mer material till Lyrestad, säger han.

Det handlar bland annat om nykterhetsrörelsens arkiv från 1890-talet, idrottsföreningars och andra föreningars arkivmaterial. Det finns också kartor i original som kan digitaliseras. Och kanske fler gårdsarkiv.

– Vi kommer också att ta kontakt med Östergötlands Arkivförbund och uppmana dem att få fler hembygdsföreningar att göra samma sak.