– Jag växte upp här i Skedevi, men har ändå lärt mig mycket om socknen jag inte visste förrut. Den enda röda tråden i krönikan är egentligen att det handlar om Skedevi socken i norra Finspångs kommun, säger krönikans redaktör Bert Hellman.

Varannan vecka träffas sällskapet som består av omkring 8 personer för att dryfta nya idéer. Där tar de frivilliga skribenterna från PRO Rejmyre-Hävla och hembygdsföreningarna i Rejmyre och Skedevi tillsammans fram berättelser från traktens rika historia. Nytt för i år är att allt större fokus lagts vid historiska inslag med fler bilder och illustrationer. I år firar Skedevikrönikan dessutom sitt 20-års jubileum.

– Det känns kul att man har kunnat hålla igång det med frivilliga skribenter. Vi har kunnat dokumentera sådant som folk inte känner till om udda händelser från förr i världen. Det är berättelser som riktar sig till folk med anknytning till orten, Bert Hellman.

I årets krönika så går det bland annat att läsa om hur drängen Gustaf Pantzar emigrerade från Skedevi till New York i mitten av 1800-talet, om bypolisen Bror Griip i Rejmyre och rånmordsförsöket på Tvål-Måns. Det finns mycket att läsa om i krönikan för den nyfikne lokalkännaren och det är också något som skribenterna märkt av.

– Vi har sett ett ökat intresse för krönikan på senare tid. Jag ser med nyfikenhet fram mot kommande upplagor, säger Bert Hellman.