FINSPÅNG

Det framgick vid föreningens årsmöte nyligen, där man kan se att pengarna kommer från vårmarknaden, julmarknaden samt ett antal katastrofhjälpinsamlingar.

– Bland annat gjorde vi riktade insamlingar till de drabbade i Jemen och även en akutinsamling till Syrien, säger Petronella Thunblad, ordförande och sekreterare i föreningen.

Artikelbild

| Röda Korset i Finspång, håller flaggan högt, även om man har problem med nyrekrytering.

Hur mår föreningen annars?

– Som nästan alla andra föreningar, har vi svårt att få till en föryngring bland våra medlemmar och det är även svårt att rekrytera nya personer till styrelseuppdrag. Men det är som sagt något vi inte är ensamma om.

Angående föreningens ekonomi säger kassör Bo Trollsås så här:

– Ekonomiskt är vi en välmående förening och vi lyckades skicka iväg nästan 60 000 kronor till huvudkontoret för hjälpinsatser, både här hemma i Sverige och ute i världen.

Inför det kommande året siktar kretsen på en ny vårmarknad, men det kan bli problem med julmarknaden:

– Vår sykrets, som tillverkar alster till våra marknader, börjar bli väldigt liten, säger styrelseledamoten Kerstin Eriksson.

– Vi räknar dock med att hinna få fram material till vårmarknaden det här året, medan det är osäkert om deltagarna i sykretsen kan producera alster även till julmarknaden.

Så här ser styrelsen för 2019 ut:

Petronella Thunblad, ordförande och sekreterare, Bo Trollsås, kassör, Kerstin Eriksson, Marianne Johansson, Janet Nilsson, Håkan Strömberg och Birgitte Vind, ledamöter.