– Vi har nu avslutat de två första åren med det här mentorsprogrammet, där vi samarbetar med företaget Mitt Liv, säger han. Första året tog vi in sju adepter, året därpå sex och eftersom det fungerat bra, har vi för avsikt att förlänga den här satsningen med Mitt Liv och siktar nu på att ta in minst fem nya adepter det kommande året.

Vad är det som fungerat bra?

– Vi har nått det resultat som vi var ute efter, nämligen att via Mitt Liv fått insyn i vad andra företag i Östergötland gör, när det handlar om mångfaldsfrågor.

Artikelbild

| Adepater på besök. Adepter från hela Östergötland och Mitt Livs mentorsprogram besökte och guidades runt på Siemens i Finspång nyligen.

– Dessutom har det varit värdefullt att vi under projektets gång fått support från Mitt Liv med idéer och hur vi bäst kan hantera mångfaldsfrågan på Siemens. Det var den möjligheten som gjorde att vi startade samarbetet med Mitt liv och så här långt har det fungerat bra.

Är det något speciellt du vill lyfta fram?

– Ja, det är mentorskapet, där en av våra anställda blir mentor för en adept. Det är något vi inte fokuserade på från början, men det var ett arbetssätt som Mitt Liv jobbade efter och då anslöt vi oss också till den arbetsmodellen och det har som sagt fungerat bra.

– Det är givetvis frivilligt att bli mentor, men vi menar att mentorskapet är en utbildning även för mentorerna eftersom cirka 90 procent av Siemens kunder och leverantörer befinner sig utanför Sveriges gränser och därför anser vi att det är viktigt med en ökad förståelse för andra kulturer och människor, som gör att vi utvecklas som individer.

Vad är då Mitt Liv för företag?

– Vi är ett socialt företag, som jobbar med mångfald- och inkluderingsfrågor i samhället och på arbetsmarknaden, säger Diana Oxelgren, mentoransvarig i Östergötland. Vi finns på flera platser i Sverige, men här i Östergötland har vi just nu igång 50 adeptpar på tio olika företag.

– Det som skiljer sig från andra mentorsprogram, är att vårt upplägg är väldigt strukturerat. Vi träffas en gång i månaden och alla deltagarna får ett stort och brett nätverk och dessutom har vi individuella möten ett antal gånger. All vår verksamhet är kopplat till jobbsökningsprocessen för våra adepter.

Är det framförallt nyanlända som får bli adepter?

– Det behöver det inte vara, men det är personer med utländsk bakgrund, som inte har jobb idag, som motsvarar den kompetens man har. Vidare ska man ha en eftergymnasial eller akademisk utbildning och kunna göra sig förstådd på svenska, för allt vi gör sker på svenska språket.

– Och jag kan nämna att vi startar alltid mentorprogrammet med en utbildning både för adepterna och mentorerna, innan de ens har träffats.

Kan ni garantera adepterna ett jobb efter avslutningen?

– Nej, men adeptperioden brukar som bonus göra att man får någon form av jobb. Förra året var det nästan 70 procent av alla adepter i landet hos Mitt Liv, som fick jobb som motsvarar deras kompetens. Resterande har fått med sig verktyg, som hjälper dem vidare i jobbsökningsprocessen.

En av adepterna som fått jobb är Arijana Sapcanin från Bosnien:

– I Bosnien jobbade jag på bank, men här i Sverige har jag nu blivit konsult och innesäljare på Siemens. Så för mig blev perioden som adept mycket lyckad.