– Det är en väldigt stor efterfrågan på lägenheter just nu, inte minst i centrum. Så därför satsar vi hårt i Finspång, säger David Svensson, fastighetschef på Amasten.

Det innebär att bostadsbolaget, inom de närmaste åren, kommer att skapa 25 nya lägenheter i de centrala delarna, med planer på fler. Och det sker genom att befintliga tomma lokaler görs om. Först ut är den som ligger ovanför butikerna på Bergslagsvägen, mitt för Gallerian.

– Här blir det två moderna tvåor och en trea på mellan 64 och 77 kvadratmeter. Byggstarten är nu i höst och vår förhoppning är att inflyttning kan ske i början av nästa år. Vi håller just nu på med upphandlingar, fortsätter David Svensson.

Vad hyrorna kommer att ligga på är ännu inte klart.

Nästa år, 2019, börjar arbetet med att göra om lokalerna ovanför Lagers ur och foto och före detta Åbergs på Kalkungsvägen.

– Där ska vi bygga 22 mindre lägenheter, ettor och tvåor. De minsta ettorna är på 30 kvadratmeter och de största tvåorna på 73 kvadratmeter. Det är ett hårt tryck på den här typen av lägenheter, konstaterar David Svensson.

När arbetet sätter igång, kan han inte exakt svara på, eftersom det krävs en ändring av detaljplanen.

– Vi har redan skicka in en ansökan till kommunen, sedan beror det på hur lång tid det tar där, men vår förhoppning är att vi kan sätta igång under andra halvan av 2019 och att lägenheterna ska vara inflyttningsklara i början av 2020, säger han.