Det var under fyra månader, från oktober 2015 till februari 2016 som sköterskan stal narkotikaklassade tabletter på sin arbetsplats inom Finpsångs kommun.

Enligt dåvarande arbetsgivarens anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, handlade det om ett 20-tal tabletter som togs från dem som vårdades där sköterskan arbetade. Brottet ledde till ett stafföreläggande för stöld och påföljden blev villkorlig dom.

IVO anmälde ärendet vidare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, enligt patientsäkerhetslagen. Där framgår bland annat att en prövotid på tre år ska beslutas ”för den som har legitimation för att utöva yrke inom hälso- och sjukvården om den legitimerade i eller i samband med yrkesutövningen har gjort sig skyldig till brott som är ägnat att påverka förtroendet för honom eller henne”.

Ansvarsnämnden slår nu fast i sitt beslut, att sköterskans förtroende har påverkats på ett sådant sätt att det ska beslutas om en prövotid på tre år ,med syftet att säkerställa att sköterskan inte ska återfalla i brottslighet.

IVO har nu tagit fram en så kallad prövotidsplan med vissa villkor som ska följas. Bland annat finns krav på sköterskan att lämna in ett utdrag ur belastningsregistret var tolfte månad och alltid underrätta IVO om vem som är arbetsgivare. Fullföljs inte villkoren kan legitimationen återkallas. Sköterskan fick sin legitimation för över 30 år sedan.