Barnen på Lekebergas förskola ser först en film om en pirat som tappat bort sin skatt. I filmen finns en ledtråd till skatten i form av koordinater. Det gäller sedan att hitta skatten i ett koordinatsystem. För förskolebarnen är lek ett viktigt inslag i övningen.

I Sverige är det företaget Edvira som arrangerar Hour of code och bjuder in olika kommuner att delta. Edviras grundare Linnea Rothin berättar att de har programmeringsövningar som är anpassade för alla från förskolan till gymnasiet. För de allra yngsta handlar det inte så mycket om ren programmering utan mer om problemlösning och logiskt tänkande. Tanken är att skolelever under en timme får testa på programmering och inse att det inte behöver vara särskilt komplicerat.

– Kvinnor, personer med låg socioekonomisk bakgrund och invandrare är grupper som är underrepresenterade inom programmeringsbranschen. Med projektet Hour of code introducerar vi programmering tidigt och når en bred publik, säger Linnea Rothin.

Programmering är ett nytt element i läroplanen för grundskolan och till nästa läsår kommer det att vävas in i framförallt matematik och teknik. Linnea Rothin tycker att det är en viktig satsning.

– De övningar vi har ligger på ungefär samma svårighetsgrad som introkursen i programmering på universitetet. När jag började studera fick vi börja med att gå igenom väldigt grundläggande funktioner på en dator. Vi får tidigt lära oss att läsa och räkna i skolan men programmera är något ska lära sig senare i livet, berättar Linnea Rothin.