– Det är alldeles utmärkt att kommunen tar hjälp av oberoende mätningar för att få en objektiv bild av hur täckningen egentligen fungerar, säger Magnus Österholm.

Just nu mäts hur bra de största mobiloperatörernas täckning är i Finspångs kommun. Kommunen har under en längre tid fått in synpunkter från invånare som upplever dålig mobiltäckning, detta ska främst gälla i de norra delarna av kommunen.

I och med Telias nedläggning av delar av kopparnätet för fast telefoni som genomfördes i slutet av 2016 beslutade kommunstyrelsen om mätningar av den faktiska mobiltäckningen i hela kommunen. I Finspång samarbetar kommunen med entreprenören Rangsells, som använder två sopbilar kompletterade med teknisk mätutrustning för att under mars och april mäta mobiloperatörernas täckning när de åker runt i kommunen. De olika mobiltelefonerna, som finns med i sopbilarna, mäter 2G-, 3G- och 4G-täckningen hos de större operatörerna (Telia, Tre, Telenor och Tele2).

– Vi har egna beräkningsunderlag och kalkyler på hur Telenors täckning ser ut och vi tror att kommunens mätningar kommer att visa att det inte är så stora skillnader på var man bor. Totalt i Sverige har vi investerat miljardbelopp tillsammans med Tele2 på nya mobilsajter och teknisk utrustning de senaste två åren. För ett år sedan anlade vi en ny mobilsajt i Finspång och en till är planerad i närheten av Sonstorp under 2017, berättar Österholm och fortsätter:

– Andra platser vi har investerat i är Lotorp, Mottorp och Igelfors. Det är en tydlig satsning vi gjort på landsbygden så att täckningen inte ska vara avgörande när man byter operatör. För kunden ska det finnas tre olika alternativ att välja mellan.

Men det är ändå en hel del som inte är nöjda med täckningen?

– Skulle det vara så att kunden har dålig täckning så går det bra att prova och sedan lämna tillbaka abonnemanget om det inte fungerar som det ska. Testet med sopbilen är bra, men det bästa testet gör kunden själv. Men det skulle förvåna mig mycket om inte vår täckning är bra även om det alltid kan bli bättre.

Känns det inte som ett nederlag att kommunen inte litar på att ni ordnat bra täckning åt alla invånare?

– Nej, det tycker jag inte. Jag kan bara svara för Telenor och det är alltid bra att kommunen gör en oberoende kvalitetskontroll som ger kunderna ett jämförelseunderlag.

Resultatet av undersökningen kan till exempel bli underlag för fortsatt bredbandsutbyggnad och det kommer ske en uppföljning tillsammans med Länsstyrelsen, Region Östergötland samt operatörerna senare under året.