– Frågan har varit uppe förut. För några år sedan fanns det investeringsmedel avsatta i budgeten för en biogasmack. Då blev det ingenting eftersom hela kostnaden skulle landa på kommunen, säger Hugo Andersson gruppledare för Centerpartiet i Finspång.

Nu finns det enligt Andersson andra vägar att gå som i princip skulle göra att det inte kostar någonting för kommunen.

– Anledningen till att vi åter lyfter frågan är att det nu finns möjlighet till statsbidrag för denna typ av investering. Vi anser att kommunen tillsammans med en privat aktör bör lämna in en ansökan om stöd för att bygga ett tankningsställe för biogas.

Naturvårdsverket har ett projekt som benämns Klimatklivet och där är det möjligt att söka investeringsstöd till ”klimatsmarta” åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå.

– Nationella och kommunala beslut innebär att vi skall arbeta för en avveckling av fossila drivmedel och i stället använda drivmedel som kommer från förnyelsebara källor. Dessa investeringsmedel har använts av andra kommuner som tillsammans med privata aktörer har byggt tankningsställen för biogas.

Centerpartiet hade redan inför valet 2010 en vision om en biogasmack i Finspång 2014. Så blev det inte.

– Nej, men nu finns det bättre förutsättningar att lyckas.

Har du någon entreprenör på gång?

– Nej, det är inget jag jobbar med. Men att hitta en entreprenör som nappar på det här tror jag inte blir så svårt, berättar Hugo Andersson.

Motionen avslutas med två att-satser: "Att Finspångs kommun åter aktualiserar frågan om ett tankningsställe för biogas i kommunen". "Att ansökan till Naturvårdsverket inlämnas tillsammans med en privat aktör".