Det var i förra veckan som en elev på Storängsskolan dök upp med först en yxa, därefter en lite, för att hämnas på en annan elev som han kommit i bråk med, vilket vi har berättat om.

Läs mer: Elev ville hämnas - tog med yxa och lie till skolan

Rektorn betraktade ändå läget på skolan som i "normalfallet lugnt". Det fick en person med god inblick i verksamheten att reagera kraftigt. Hen hörde av sig och gav en helt annan bild med allt ifrån blåslagen personal till möbler som kastades runt.

Barn- och utbildningschef Kristina Lohman agerade direkt efter att uppgifterna kommit till hennes kännedom och har satt i gång med ett arbete för att kartlägga hur arbetsmiljön ser ut för eleverna på skolan. Hon underströk också att det ytterst är rektorns ansvar att se till att det råder studiero.

Läs mer: "Sådant här får inte hända"

Utbildningsråd Stefan Carlsson har också fått information om läget. Men han vill inte gärna kommentera situationen på skolan just nu.

– Jag har ju fått till mig att det förekommer en viss oro där. Självklart ser jag allvarligt på den senaste incidenten. Vi måste ta reda på hur det ens är möjligt att komma med yxa och lie till skolan. Men jag vill ha en ordentligt samlad bild innan jag uttalar mig och inte gå på enskilda personers upplevelser. Nu håller incidentrapporter på att sammanställas och det vill jag ta del av först, säger han.

Enligt säkra uppgifter har ju personal blivit slagen, vad säger du om det?

– Jag har svårt att kommentera enskilda ärenden och vill ta del av incidentrapporterna innan jag svarar på det.

Läs mer: Polisanmälan gjord - lades ner dierkt

Nu är det ändå två skolor som sticker ut, Storängsskolan och Viggestorpsskolan, som skolinspektionen har ögonen på, är det kris bland Finspångs skolor?

– Nej inte alls. Man kan inte jämföra två olika skolor med varandra. Det ser helt olika ut. Däremot kan vi lära oss av den erfarenhet som vi fått av det som varit på Viggestorpsskolan. Nu väntar vi på ett beslut från skolinspektionen. De indikationer jag fått är att man därifrån anser att vi kommit långt i vårt arbete.

Men två skolor där det brister så pass allvarligt, vem bär ansvaret?

– Det är rektor och huvudman (Finspångs kommun) som ska se till att det råder studiero. Var det brister på Storängsskolan är för tidigt att säga. Men för att lyckas handlar det om att barn, skolledare, personal och vårdnadshavare är överens om de ordningsregler som gäller och jobbar mot samma mål.

Läs mer: Vittne berättar om misshandlad personal