Det var i april 2013 som den politiska majoriteten, S+V+MP, beslutade att lägga ner barnomsorgen på obekväm arbetstid, så kalalt nattis. I augusti samma år stängdes verksamheten, vilket fick berörda föräldrar att protestera. De styrande politikerna motiverade beslutet främst med att kommunens ekonomi var ansträngd och eftersom det inte är lagstadgat med ett nattis i kommunerna, blev det den verksamheten som fick styrka på foten. En nedläggning skulle spara tre miljoner kronor.

Drygt ett halvår senare avslöjade dåvarande utbildningsrådet Ulrika Jeansson (S), som numera är kommunalråd, att det fanns planer på att återigen öppna ett nattis under 2015. Hon sade i en intervju att hon inte kunde lova, men ”vår ambition är att det ska bli möjlighet”. Sedan dess har frågan lyfts med jämna mellanrum av den styrande majoriteten. Men inget beslut har ännu tagits i ärendet.

Nu har det gått två och ett halv år sedan frågan aktualiserades mer på allvar och det är först nu ett färdigt förslag från barn- och utbildningsförvaltningen ligger på bordet.

– Förvaltningen fick ett uppdrag under 2016 att ta fram ett förslag och det är alltså det som redovisas nu. Vi har hela tiden jobbat för att det ska finnas ett nattis igen, men inte vetat riktigt var, när och hur säger Ulrika Jeansson.

Enligt förslaget ska nattiset ligga i Metallens förskola och ses som ett komplement till förskolan för de barn vars vårdnadshavare har arbetstider som inte stämmer överens med förskolornas vanliga öppettider, 06.00-18.00. Det ska erbjudas barn från och med de fyllt ett år till och med 31 juli det år som barnet börjar förskoleklass.

– Vi har fått indikationer på att behovet verkligen finns. Och det är ju inte så konstigt, vi har flera industrier här där man jobbar skift, och många som jobbar inom vården. Vi räknar med att verksamheten ska kunna vara igång någon gång under andra kvartalet 2018. Det här var också vårt vallöfte.

Ni genomför det i sista minuten?

– Ja, det kan man kanske tycka, men vi har behövt prioritera många andra saker. Nu kommer vi i varje fall att verkställa det vi lovade.

Förslaget presenteras på kommunstyrelsens sammanträde nästa vecka. Det avgörande beslutet tas i kommunfullmäktige nu i slutet av november.