– Vi har funderat en hel del kring hur vi ska lösa lokalfrågan. Bygga om en befintlig lokal, hyra en, eller bygga nytt ? Nu jobbar vi efter tanken att bygga nytt och det finns en färdig skiss, säger kyrkogårdschef Linda Jonander, Finspångs församling.

Det var i början av maj förra året som begravningsbyråerna i Finspångs närområde fick ett mejl från Finspångs församling där det bland annat stod "Som ni vet har kyrkoherden sagt nej till att ha borgliga ceremonier i våra kapell som en gång i tiden blivit invigda som kyrklig lokal..." Man påpekade att kyrkan som huvudman inte är skyldig att ha en lokal fri från religiösa symboler, men måste kunna erbjuda en sådan vid borgliga ceremonier. Som alternativ gavs Risinge prästgård eller Hällestad församlingshem. Det mötte på en del kritik. Fredrik Blomberg, begravningsrådgivare och vd för Östgöta begravningsbyrå menade att det långt i från är alla som vill ha en begravningsceremoni i en lokal som ena dagen är festlokal och andra dagen en ceremonilokal.

Några dagar senare lättade kyrkoherde Karl Magnus Hansson på beslutet och sade att man inte "per automatik" kan förvänta sig att få nyttja kapellen vid borgliga begravningsceremonier. Men finns synnerliga skäl, enligt de anhöriga, ska det inte vara helt omöjligt att få tillgång till dem.

Idag sker de flesta borgliga begravningsceremonierna i de angivna församlingshemmen. Men för att få en helt neutral plats är det alltså ett nybygge som planeras.

– Vi har en skiss klar. Den visar en neutral ceremonilokal där det även finns kylrum för kistor och urnor avsedda för dem som ska begravas borgligt. Jag tycker det är bra att man även skiljer den funktionen åt så att det blir mer neutralt. Och då blir det också enklare att bygga nytt än att inrätta kylrum i redan befintliga lokaler, säger Linda Jonander.

Enligt förslaget ska byggnaden ligga på kyrkans mark utanför kyrkogården vid Risinge kyrka. I övrigt kan hon inte ge någon mer information. Hon betonar att det mesta just nu ligger i planeringsstadiet. Därefter ska det till ytterligare beslut, bygglov och upphandlingar.

– Men idén med att bygga nytt är väldigt bra. Och just nu är det den lösnigen vi jobbar efter. Vi ser ju att de borgliga begravningarna ökar och om tio år kommer den ökningen vara ännu större, slår hon fast.