– Det här var ett attraktivt jobb för mig och det känns verkligen bra. Jag har blivit varmt välkomnad och arbetar med jättebra personal i en väl fungerande verksamhet, säger den nyblivne chefen när han tar emot på sitt arbetsrum, intill bibliotekslokalen i Bildningen.

Från och med nu heter chefen för biblioteket i Finspång således Per Johansson. Han är uppvuxen i Mariestad och utbildade sig till bibliotekarie i Borås och Göteborg.

– Jag lockades av bland annat internet och IT som var nytt och spännande i branschen när jag började min utbildning. Yrket innebär också att man kommer i kontakt med mycket folk ,och möjligheten att använda biblioteket för att söka information gör det här till ett framtidsyrke, säger han.

Att Per Johansson själv är en stor bokslukare kanske inte är någon överraskning. Det spelade så klart också in när det var dags för yrkesval.

– När jag ska ut och resa plockar jag först ner alla böcker jag vill ha med, sedan får jag se vad som i övrigt får plats, säger han med ett skratt.

De senaste 15 åren har Per Johansson arbetat som skolbibliotekarie på olika skolor i Stockholm, kombinerat med en del fackliga uppdrag. Nu breddas således ansvarsområdet.

– Ja, det är skillnad mellan skolbiblioteken och de kommunala på så sätt att alla har tillgång till det kommunala biblioteket, vilket innebär ett bredare uppdrag. Det är en öppen mötesplats, ja den enda öppna platsen egentligen som man kan besöka utan att behöva prestera eller köpa något, konstaterar han.

Men myntet har en baksida. Den baksidan har Finspångs bibliotek fått erfara med ungdomar som använder lokalen mer som en fritidsgård.

– Bara för att det är tillgängligt för allmänheten innebär det inte att det är fri hopp och lek. Här gäller det att ha tydliga regler och bygga relationer med ungdomarna och stötta dem i förståelsen av hur de ska använda biblioteket, säger han.

Han understryker också att samhällets förändring påverkar biblioteken generellt. När post, bank och annan kommunal service försvinner blir biblioteken den plats dit många vänder sig.

– Det kan handla om att besökare vill ha hjälp med att kopiera viktiga papper, göra bankärenden och liknande. Men där måste vi tyvärr säga stopp. Det kan vara känsliga uppgifter som vi inte ska hantera. Det är medborgarfunktioner som vi helt enkelt inte har beredskap för.

Per Johansson fortsätter sedan och prata sig varm för vad de kommunala biblioteken har för uppdrag.

– Framför allt att öka läsförmåga - läser man inte hur ska man då kunna lära sig läsa ? När det gäller biblioteket här vill jag utveckla samarbetet med de två gymnasieskolorna i Bildningen och även öka samarbetet med övriga skolor i kommunen kring skolbilblioteksfrågor. Skolbibliotek i dag är inget bokrum där man lånar en bänkbok, det har en pedagogisk funktion med fokus på elevernas lärande, slår han fast.

Per Johansson vill också satsa ytterligare på programverksamhet tillsammans med med övriga kulturverksamheter, och fokusera mer på uppsökande verksamhet för att nå dem som inte tar sig till biblioteket.

– Jag vill även göra det möjligt för fler i digitalt utanförskap att lära sig grundläggande digital teknik, tillägger han

Han är dock helt säker på att de vanliga fysiska böckerna kommer att finnas kvar, även om allt mer digitaliseras i samhället.

– Bara för att det finns rulltrappor slutar inte folk att använda de vanliga trapporna, det handlar inte om antingen eller, båda behövs, konstaterar han.

Inger Ramstedt