Hur är de då i skick? Vi frågar Karl Magnus Hansson, kyrkoherde för Finspångs församling:

– I stort sett är alla våra kyrkor i gott skick, både in- och utvändigt. Sedan har vi alltid på gång en vanlig underhållsplan, där vi tar skicket i kyrka för kyrka.

Vad händer när en kyrka behöver åtgärdas?

Artikelbild

| Mariagården i centrala Finspång är församlingshem åt svenska kyrkan och har gudstjänster.

– Då söker vi ekonomiska medel från Linköpings stift, som i sin tur varje år får en pott av staten till något som heter kyrkoantikvarisk ersättning. Det är pengar som sedan ska fördelas över länets kyrkor och det behov som finns just det året. Det här är principen om hur våra kyrkor sköts.

– Sedan kan det ju alltid tillstöta akuta fel och då får vi förstås själva sätta in åtgärder och laga det som hänt.

– Men det gäller att våra kyrkor ska vara bra underhållna, både ut- och invändigt och de ska vara tillgängliga för alla, inte minst barn, så att både de och vuxna känner sig välkomna till våra kyrkor.

– Så vi tittar på olika saker, som kan göra att barnen känner sig mer välkomna till våra kyrkor, säger Karl Magnus Hansson. Exempelvis en sådan sak som våra ljusbärare, som vi försöker göra om så att de är både höga och låga och användningsbara för alla våra besökare.

Artikelbild

| Altartavlan i Mariagården är målad av Ulla Maria Bruce och här hålls gudstjänster.

– Tanken är ju, att om barnen känner sig välkomna, så tror jag att alla känner sig välkomna. Så barnen ser jag som en nyckel till att alla ska känna att de vill vara i kyrkan och vi försöker också ha kyrkorna öppna så mycket som möjligt.

Vad är annars idén med våra kyrkor, tycker du?

Artikelbild

| Julgransplundringar anordnas på Mariagården efter varje julfirande.

– Det handlar om tre ben som finns för att vi harkyrkor och det är tro, kultur och gemenskap.

– Tron ska givetvis vara given och också att man känner gemenskapen när man är i en kyrka.

– Många tycker också att våra kyrkor bär på en inbjudande kultur för alla människor och att man försöker ta till vara på seder och bruk, som finns i respektive församling. Så min förhoppning är att det växer fram såväl tro, som gemenskap och kulturella värden när man är i en kyrka.

– Dessutom är våra kyrkor en fantastisk lokal för musik, det får vi inte glömma heller.

Och så har ni alla förrättningar?

– Ja, och det är ju viktigt för många att vi har våra förrättningar hela tiden i våra kyrkor, som gudstjänster, dop, bröllop, begravningar och konfirmationer.

– Och bara en sådan sak som att vara på kyrkogården och sedan ha möjlighet att komma in i kyrkan och tända ett ljus som minne i en ljusbärare.

Vi tittar också på olika platser där barn kan vara och trivas i kyrkan och även gemensamhetsytor där vi kan fika och ha kyrkkaffe för våra besökare. Sådana saker tycker jag är väldigt viktiga och vi försöker skapa utrymme för enklare fika och kyrkkaffe i alla våra kyrkor..