– Varför går det inte att lösa platsbristen genom att ställa en paviljong som skolbarnen kan gå i, vid Svälthagsskolan? Vi känner överlag att vi inte har fått beskrivningar på några andra alternativ än nedläggningen, säger Petter Karlsson, som har ett barn inskrivet på förskolan.

Som vi berättat tidigare har kommunstyrelsen nu tagit beslutet att avveckla Tallbackens förskola lagom till sommaren för att i stället bedriva skolverksamhet i lokalerna till hösten. Anledningen är att elevkullarna just nu är större än på länge. Socialrådet Ulrika Jeansson (s) sade efter att beslutet tagits i måndags, att man inte heller vill ha så många mindre förskolor i kommunen. Tallbacken har ett 30-tal platser, och enligt politikerna är det inte heller fullt där.

– Men det stämmer inte alls, jag kollade alldeles nyligen och det är 29 barn inskrivna där nu, och det är fler som står i kö, säger Anneli Thyrell som även hon har ett av sina barn på förskolan. Och precis som de övriga föräldrarna som mött upp den här dagen för att ge sin syn på hur beslutet påverkar dem, så är hon kritisk till hur kommunen agerat..

– Vi fick höra ryktesvägen att man tänkte lägga ner Tallbacken, det var runt nyår. Då tog jag kontakt med förskolechefen och fick veta att det var på gång. Jag krävde att vi skulle få information på ett möte och den 24 januari kallades vi till ett. Då fick höra att ett förslag var att permanenta avdelningar på Metallens förskola, som då får ta emot fler barn, fortsätter hon.

Föräldrarna såg inte det som ett alternativ alls. Och gör fortfarande inte. De menar bland annat att Metallen inte är dimensionerad för fler barn. De har också påpekat att det inte gjorts någon brandsyn där på flera år och har ställt frågan hur det fungerar med utrymning.

– Men det finns ju framför allt en orsak till att vi valt Tallbacken. Vi vill ha våra barn på en mindre väl fungerande förskola, och nu måste vi alltså byta och börja om med inskolningar. Många barn är så stora att de är väl medvetna om förändringar och de har hunnit att knyta till sig både personal och kompisar, säger Lejla Karlsson, gift med Petter Karlsson.

Han tillägger:

– Och vad är det som säger att en mindre förskola är dyrare? Jag anser att det är tvärtom, att man hushållar och blir väl medveten om ekonomin på ett helt annat sätt på en liten enhet. Här handlar det nog mest om att politikerna tror att det är dyrare.